RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Here at LFHW, it's not that we're obsessed with bread, it's just that it's one of the best foods ever made

  Sadly, 20 million slices are thrown away every day in UK homes Try our toast toppers to make the most of your loaf!
  https://t.co/hCmkG4FCz9 ❤️
  #MakeToastNotWaste https://t.co/jtwfwhuHvk

 • RT @WFP: Did you know that over 1/3 of all food produced globally goes to waste?

  Reducing food-waste is easy:
  shop smarter
  improve foo…

 • How much pasta is too much?

  Get your portions right every time with our handy portion planner! Serving up the perfect amount can help you reduce how much food is wasted

  https://t.co/0EKLSZ7IL2
  #LoveFoodHateWaste #PerfectPortions https://t.co/kRHjeBOX1I

 • Sweet dreams are made of cheese

  #BattleOfTheCheeses https://t.co/i356Md8HZT