RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

  • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • Making sure your fridge is set to the right temperature is a great way to reduce wasted food. Our strategic partners @OLIO_ex know it's time to #ChillTheFridgeOut❄️

    #FoodWasteActionWeek https://t.co/6H9wXN1aig

  • RT @btnhovefood: Our #FoodWasteActionChallenge today is all about your fridge temperature❄️. Did you know many of us have the temp too high…

  • RT @asdaprteam: Our Zero Waste Sustainability Manager, Sophie Davies, explains how we're supporting @WRAP_UK's Food Waste Action Week and w…

  • RT @LeicsCountyHall: It's not very often we have the chance to mention the amazing @BegumNadiya in a post....Nadiya is the #FoodWasteAction…