RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Dyluniwyd y fersiwn hwn o’r clasur gan ein partner, Chefs @ School, i gael disgyblion i feddwl am fwyd a sut i osgoi ei roi'n y bin. Beth am roi cynnig arni gyda’ch rhai bychain chi? 

  • Mae hwn yn ffefryn gyda’r plant, wedi’i orchuddio gyda haen o gaws a briwsion hen fara sydd dros ben. Gweinwch gyda lletemau tatws neu datws trwy’u crwyn, moron a darnau ciwcymbr. 

  • Defnyddiwch stribedi o frest cyw iâr sydd dros ben; gellir eu hychwanegu i’r rysáit hon yn syth o’r rhewgell. Sicrhewch eu bod wedi coginio drwyddynt a’u bod yn chwilboeth. Gweinwch y saig hon gyda brocoli a reis. 

  • Mae’r cyw iâr hwn yn cael ei goginio mewn gwin sbeis poeth i roi blas sy’n llawn naws y Gaeaf. Mae’n flasus iawn wedi’i weini gyda thatws stwnsh cennin hufennog neu daten bob, neu cwscws hyd yn oed. Mae’n cyd-fynd yn wych â llysiau’r tymor neu fresych coch wedi’i frwysio. 

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • Lunchbox your leftovers. Get your lunch sorted, and use up any leftovers from last night's dinner - two birds with… https://t.co/NfrG34QguH