RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’n ffordd wych i ddefnyddio bananas sydd wedi mynd y tu hwnt i’w gorau!

  • Mae cacennau creision ŷd siocled yn un o’r ffefrynnau amser te, ac maent yn hawdd a chyflym i’w paratoi, ac nid oes angen eu pobi. Bydd plant o bob oed yn mwynhau gwneud y rhain. Awgrym: Amser Pasg, bydd plant yn dwlu ar y cacennau bach hyn ag wyau siocled ar eu pennau!

  • Caiff y gacen siocled hon ei galw’n gacen oergell weithiau. Ei hoeri yn yr oergell yn hytrach na’i phobi yn y popty sy’n allweddol i’r gacen syml ond ffrwythus, cneuog, blasus, sy’n plesio bron pawb, ac mae’n wych ar gyfer diddanu.

  • Mae’r brownis marmor caws hufen hyn yn gyfuniad cyfoethog o siocled trioglyd, coffi a chaws hufen. Byddan nhw’n boblogaidd gyda ffrindiau a theulu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud digon ohonyn nhw i bawb!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol