RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

 • Yn yr achos hwn, caiff ei wneud gyda risoto madarch gwyllt dros ben a thafelli bob pen hen dorth o fara gwyn. Crimp ar y tu allan gyda rhinflas o rosmari, a meddal ar y tu mewn yn llawn blas madarch a chaws. Blasus!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Imagine being the genius who first decided to toast bread

  Toast goes with so many different toppings, making it the ideal base for lunch. Start off with tomato, mozzarella, and basil for a tricolore treat

  More toast inspo: https://t.co/L9aCcfarFl

  #MakeToastNotWaste https://t.co/MIwAhZ3g8q

 • RT @HariGhotra: It's so great to see my blog for @LFHW_UK getting some love today! https://t.co/B8osyWDdSv

 • What is your food waste pledge?

  Like if you will make more use of your freezer!
  Retweet if you will plan your food shop better to avoid waste!

  Together we can make a change
  #StopFoodWasteDay #FoodWaste #LoveYourFood #LoveYourPlanet https://t.co/3n5qCw8Fp8