RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Dyma ffordd Cogydd a Blogiwr Bwyd Imran Nathoo o ddefnyddio bara dros ben. A dweud y gwir, mae’r saig hon yn gweithio’n arbennig o dda gyda hen fara gan ei fod yn amsugno mwy o’r cymysgedd tost Ffrengig blasus na bara ffres.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Hadau pwmpen rhost, blasus, creisionllyd, am y nesaf peth i ddim! Perffaith ar gyfer byrbrydau, ysgeintio a rhoi blas ar eich seigiau. Ewch ati i leihau eich gwastraff gyda’r rysáit syml hon!

  • Cyfuniad o ddau o’ch hoff fwydydd brecwast! Myffins syml, ysgafn wedi’u gorffen gyda granola creisionllyd – dyna ddechrau da i’r diwrnod.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol