RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

FFrwd Cymdeithasol

 • From going overboard with the mince pies to buying lots of different desserts for the people who don’t like Christmas pudding, it’s all too easy to buy too much at #Christmas.

  Here’s how to take control of your Christmas food spending: https://t.co/TCyoEUlOj1 https://t.co/zTqCwHYCNu

 • The equivalent of 800,000 whole #apples are thrown away each day from UK homes.

  Whether they are a bit wrinkly or bruised they can still be enjoyed!

  There are so many ways to make the most of the apples you buy. What's your favourite? Let us know in the comments. https://t.co/0AzCEhuSdf

 • There’s a difference between #defrosting and #reheating!

  The quickest way to defrost food is in the microwave on ‘defrost’ mode. Put it in a microwave safe container, cover, and fully defrost on the correct setting. It can then be reheated in the oven, microwave or on the hob. https://t.co/aS3CyXxBkP

 • Planning your next food shop?
  Remember to visit the frozen food aisles!❄️

  Shopping frozen means you always have nutritious food in the house without the worry that it’ll go off within a couple of days.

  It's a great way to reduce wasted food and to help care for our #planet. https://t.co/Rf6EPwV3AI