RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Spare potatoes deserve better than ending up in the bin

  Try this Norwegian muffin recipe to use up every last one of your spuds

  https://t.co/yb0b36mHRX
  #LoveFoodHateWaste #Potato https://t.co/IVbPSLSayg

 • Fruit always going to waste? Try freezing it!

  Here's our advice for freezing fruit like a pro Ice cube trays at the ready...

  https://t.co/e11Kh4uJyE
  #LoveFoodHateWaste #FoodStorage #SpoiledRotten https://t.co/0vzK0sM9Vj

 • Nice bundt

  It's #WorldChocolateWeek, so if you're craving something sweet then it's the perfect time to indulge

  Give this bundt cake recipe a go to get your chocolate fix this weekend: https://t.co/BiZTmsc1Pq
  #LoveFoodHateWaste #Chocolate #Cake https://t.co/HSEdWdvkdQ

 • Hands up if the humble broccoli is one of your favourite vegetables! ‍♂️ You can help this wonder-veg to last longer by placing the stem in a jar or glass of water in the fridge. #LoveFoodHateWaste #LessIsMore #SpoiledRotten #Broccoli #GodTier #StorageTips https://t.co/CxqizTs2Tp