RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’n felys ac yn sbeislyd, ac mae’r cawl pwmpen hwn yn ffefryn gaeafol sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n gwneud cawl am y tro cyntaf, yn ogystal â’r rheiny sy’n arbenigwyr. Mae hyd yn oed yn well os byddwch yn carameleiddio’r bwmpen a’r daten felys yn gyntaf. Blasus!

  • Mae crwst pwff yn trawsffurfio llysiau dros ben anneniadol, i fod yn bryd newydd sbon! Mae Jane Hughes yn awdur llawrydd ar fwyd llysieuol/fegan a hi yw Golygydd cylchgrawn The Vegetarian, ar gyfer Cymdeithas y Llysieuwyr.

  • Mae’r pwdin sbwng syml hwn yn un o ffefrynnau’r teulu Blizzard. Mae’r sbwng yn gorwedd ar haen blasus o’ch dewis chi, ac mae’n berffaith i ddefnyddio pob math o fwydydd melys.

  • Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

  • Y newyddion da, hyd yn oed i bobwyr achlysurol, yw bod gan lawer o gynhwysion fywyd silff hir ac maent yn iawn i’w defnyddio hyd yn oed wedi’r dyddiad sydd wedi ei roi – bydd blawd, siwgr, cynhwysion codi, blasau, sudd, triog a sawl math o ffrwythau, cnau a sbeisys yn para am amser hir yn eich cy

  • Wrth bobi neu brynu ar gyfer unrhyw achlysur mae’n hawdd iawn i brynu gormod neu goginio gormod ‘rhag ofn’.

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol