RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Ffordd syml o greu saig flasus o’ch tatws a bacwn dros ben. Mae Le Creuset yn argymell eu mwynhau gyda brocoli wedi’i stemio neu salad gwyrdd ffres gydag ychydig o lemwn.

  • Mae’r saig dymhorol, sbeisiog hon o dost Ffrengig ac afalau yn wych fel brecinio hamddenol i’w fwynhau gyda ffrindiau a theulu. Dyma glasur o rysáit gan Le Creuset i ddefnyddio’ch bara dros ben.

  • Mae’r rysáit hon gan  Albert Bartlett ar ei gorau gyda thatws sy’n gweddu i goginio cyffredinol. Os defnyddiwch datws blodiog fel Rooster, gallwch eu berwi mewn dŵr oer a’u ffrwtian yn ysgafn i’w hatal rhag torri’n ddarnau.

  • Ychwanegiad rhagorol i roi blas o Wlad Thai i’r rysáit Lletemau Tatws Coch. Yn ôl argymhelliad Albert Bartlett, mae’r saig hon ar ei gorau gyda thatws hufennog neu flodiog.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

  • This year, to support European Week for Waste Reduction, we’re focusing on ways that we can look at saving good food from going to waste by sharing. One of the things you can do to join in, is organise a Leftover Lunch with your friends or colleagues.

  • Ydych chi’n taflu ambell i ddarn o gyw iâr sydd wedi mynd yn angof yn yr oergell? Dyna wastraff. Gallwch roi’r gorau i hynny heddiw gyda’r cynghorion hyn ar gyfer defnyddio’r cyw iâr i gyd – gan arbed arian a helpu’r amgylchedd. Mae pawb ar ei ennill.

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol