RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Onions (brown, red, white) are best stored in a cool, dry, dark place, ideally in a cloth bag

  #TopTips :
  Buy smaller onions as they're often cheaper and there’s less waste.
  Add leftover onion to a stock bag and freeze with celery and carrots as prep for stew or soups https://t.co/aEDQtGAPbX

 • #Grapes will last a lot longer stored in the fridge rather than a fruit bowl

  #TopTip: Wash and freeze individually to use as tasty ice cubes or to blend into smoothies Please note: frozen grapes are not for children, as they are a choking hazard.

  https://t.co/IfZ9f2nvNE https://t.co/E5Rlxvw6MP

 • We all know just how important our freezer is in our kitchens ❄️ Here are some useful tips from @GHmagazine to keep your freezer in tip top shape!

  https://t.co/PQjv7EBmSa

  #OrganisedKitchen #Freezer #KitchenTips

 • Where do you store your garlic? (When they're not being used as vampire repellent, of course ) A cool dry place or in the fridge is the best place to store garlic to keep it fresher for longer Check out the A to Z of Food Storage for more foodie tips: https://t.co/NOX3OiCBl3 https://t.co/ySHzTXOcCg