RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Only used half your #Avocado?

  Keep the stone in the other half and pop it in the fridge - this will keep it fresher for longer! ❄️ https://t.co/e11Kh4d8a4

  #LoveFoodHateWaste #FoodStorage https://t.co/ZMGtE9iyz1

 • Did you know cakes can be frozen?!

  It is best to freeze cake in slices and put a piece of greaseproof paper between each slice, before freezing, to stop them from sticking together. Then you can defrost just what you need when you need it.

  #LoveFoodHateWaste https://t.co/mwrzKHVMqc

 • Next stop on our vegetable skills series will be the mighty beetroot. It can be cooked and prepared in so many different ways!

  Today we're exploring those with the fabulous @LagomChef!

  #LoveFoodHateWaste #Compleating

 • Top tip alert! Don't throw away your empty butter and margarine tubs. They are great containers for freezing leftovers!

  Discover more handy hacks on our website: https://t.co/8fgMS8UpSR

  #LoveFoodHateWaste https://t.co/XV0ZBVUZQb