RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Pastai agored traddodiadol Gorllewin Lloegr, sy’n rhad ac yn syml i’w wneud. Gellir bwyta’n gynnes, neu’n oer, yn ddelfrydol am cinio neu picnic.

  • Mae’r holl waith caled wedi cael ei wneud i chi yma. Rhowch gaws dros ben a darnau o gig moch, salami neu ham, dros y talpiau tatws. Rhowch ychydig o besto neu saws tsili arnynt, a’u gweini gyda phlât o gigoedd oer, salad ac unrhyw biclau o’r cwpwrdd.

  • Mae’r pryd hwn yn ddelfrydol ar gyfer swper yn ystod yr wythnos gan mai dim ond deg munud sydd angen i’w baratoi a dim ond un ddysgl i’w goginio. Defnyddiwch eich hoff selsig a rhowch bannas yn lle tatws am newid.

  • Gallwch wneud y rysáit flasus hon gan ddefnyddio unrhyw fath o wreiddlysieuyn stwnsh dros ben, ac os nad oes gennych chi unrhyw gennin syfi, defnyddiwch gymysgedd o winwns a chennin wedi’u torri’n fân.

BETH I'W WNEUD

  • Y newyddion da, hyd yn oed i bobwyr achlysurol, yw bod gan lawer o gynhwysion fywyd silff hir ac maent yn iawn i’w defnyddio hyd yn oed wedi’r dyddiad sydd wedi ei roi – bydd blawd, siwgr, cynhwysion codi, blasau, sudd, triog a sawl math o ffrwythau, cnau a sbeisys yn para am amser hir yn eich cy

  • Wrth bobi neu brynu ar gyfer unrhyw achlysur mae’n hawdd iawn i brynu gormod neu goginio gormod ‘rhag ofn’.

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • Smile and save cheese! #lovefood https://t.co/LyetBjbT0f
  • If you missed our #SaveOurSpuds campaign, here are no less than 42 recipes from the wonderful @TangoRaindrop's blog… https://t.co/zonjCWO8Tj
  • Honest! https://t.co/wdKUnRiDni