RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

  • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

Mae’r cwbl yn cyfrif

  • Nid pawb sy’n hoff o fod yn gyntaf i godi i ddawnsio, ond heb i rywun fentro gyntaf, digon posib na fydd y parti’n dechrau o gwbl. Peidiwch â phoeni! Rydyn ni yma i helpu.

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • RT @WRAP_UK: The COVID-19 Emergency Surplus Food Grant: phase 3 is specifically for medium-to-large-scale operations. The closing date for…

  • RT @WRAP_UK: The COVID-19 Emergency Surplus Food Grant: phase 2 is for micro-to-small sized operations. The closing date for applications i…

  • We've loved reading all of your #recipeswap ideas! Whether it's tinned veg or beans, or a baking item you've discovered in the back to the cupboard, post in the replies any ingredients you're not sure how to use up and let's share our ideas. #food #foodwaste #easterathome

  • RT @recycle_now: The situation with #recycling and waste collections at the moment is challenging and can change quickly. Here's what we ca…