RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r rysáit hon o lyfr Rachel, The Little Paris Kitchen, yn ffordd wych o ddefnyddio madarch, crème fraîche a phersli.

  • Mae ysgewyll yn cael yr un effaith a Marmite ar bobl. Rydych chi naill ai wrth eich boddau efo nhw neu yn eu casáu â chas perffaith. Yn Bangers&Mash rydym ni yn bendant yn chwifio’r baneri o’u plaid bob tro. Mae hyd yn oed y plant yn pwyso arnom i’w prynu iddynt pan fyddwn yn mynd i siopa.

  • Gwnewch y gorau o’r bwyd sydd dros ben ar ôl eich cinio Nadolig trwy gyfuno twrci wedi ei goginio, saws llugaeron a stwffin yn y pasteiod nadoligaidd hyn. Hefyd mae’n bosibl eu rhewi cyn eu coginio, felly fydd dim rhaid gwastraffu dim ohonynt os nad ydych eisiau eu bwyta i gyd ar unwaith.

  • Gallech weini’r salad Eidalaidd hyfryd hwn gyda chigoedd eraill wedi eu coginio, fel cyw iâr neu gig oen.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol