RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

  • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

Mae’r cwbl yn cyfrif

  • Nid pawb sy’n hoff o fod yn gyntaf i godi i ddawnsio, ond heb i rywun fentro gyntaf, digon posib na fydd y parti’n dechrau o gwbl. Peidiwch â phoeni! Rydyn ni yma i helpu.

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • Day 5: chocolate! Let's save some chocolate this #NationalComfortFoodDay! There are lots of ways you can use up chocolate treats if you fancy trying something a bit different. We’ve got a great Bundt cake recipe that uses whole chocolates! https://t.co/2DjJTlLRLT #Advent https://t.co/ZhlnxOGd7B

  • Day 4: pigs in blankets! This absolute treat is wonderful to have at Christmas! If you’re making them yourself but you bought a bit too much, freeze any leftover rashers or sausages to enjoy during lunch times between Christmas and New Year! #LoveFoodHateWaste #Advent https://t.co/wYiM7WkI1P

  • Day 3: #MulledWine! If you’re making your own, it’s a great way to use up leftover citrus fruits And if you don’t use up a whole bottle of red, the best way to keep it fresh for another day is to pop it in the fridge! Radical, we know! For more https://t.co/VG3pdAiDqq https://t.co/56s0cWH7Oq

  • Day 2 SPROUTS! If you love sprouts and want to try something a little different this year, they taste delicious with pancetta and chestnuts! Here's a link to our recipe, let us know what you think! https://t.co/MPv6UeP7Yj #AdventCalendar #Advent #Sprouts https://t.co/udejrIheVI