RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Cheese, ham, turkey, tuna, egg, jam.....we could go on with sandwich fillings! It's #BritishSandwichWeek A sarnie is a fantastic way to use up leftover meat, cheese or veg. How bold do you get with your sandwiches? Let us know, so we can be inspired to try something new https://t.co/n9uyqQ0csV

 • Happy #InternationalTeaDay We are a proud nation of tea lovers, but one thing we can't seem to agree on is: what makes the perfect cuppa?

  Which is the right one? Let us know in the comments! (We know this is a sensitive subject, so please try to keep it civil ) https://t.co/jn9tIK2VTC

 • It's important our food is stored in the right place to keep it fresher for longer! Citrus fruit, apples and garlic should be stored in the fridge. Bananas, baked goods and onions should not be stored in the fridge. Find out how to correctly store food: https://t.co/6bECfiP1td https://t.co/qS02OiPern

 • Why not buy your fruit and vegetables loose? That way you can buy what you need and are more likely to use it all up in time, saving food from the bin!

  Learn how much fruit and veg to buy for different servings and recipes with our portion planner tool: https://t.co/SHPCJQSY7e https://t.co/N1T9xwZEF9