RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r smwddi hwn yn dod o’n peiriant hylif gwyrdd gwych a lansiwyd ym Marchnad Borough yn Lundain yn 2014. Mae’n gwneud smwddis o fwydydd rydym ni’n eu taflu bob dydd oherwydd ein bod ni wedi gadael iddyn nhw ‘fynd yn hen’. Dyma un enghraifft yn unig o’r smwddis niferus sydd ar gael.

  • Mae’r rysáit hon yn wych ar gyfer defnyddio ffrwythau meddal sydd wedi mynd heibio i’w cyfnod gorau, ond heb gyrraedd y cam llwydo – y compost yw’r lle gorau iddynt wedyn! Mae’r jam ffrwythau hwn yn debycach i gompot na jam arferol, a bydd angen ei fwyta o fewn ychydig ddiwrnodau.

  • Rydym ni’n gwastraffu tua thri deg saith miliwn o dafelli o fara bob dydd yn y Deyrnas Unedig o’n cartrefi yn unig. Mae’r rysáit hon yn wych am wneud y mwyaf o unrhyw fara sydd gennych y mae angen ei ddefnyddio.

  • Mae’r crempogau blasus hyn yn boblogaidd iawn mewn bwytai Tsieineaidd, a gallwch eu gweini yn lle bara gyda llawer o brydau, neu gyda saws dipio sbeislyd yn rhan o bryd o fwyd Tsieineaidd.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • Looks yummy! https://t.co/tIYLQGnXmH
  • Keep them in the dark. But just don’t forget about them #FoodLoveMatch #NationalKissingDay #foodwaste #FoodieFriday… https://t.co/jltxfjfHi4
  • Tweet a before/after pic giving ur food a 2nd chance w/ #FoodLoveMatch & be in to win a £100 #datenight on us ❤ T&C… https://t.co/1Wzg20vK9a