RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae gwir flas y dwyrain ar y cyri Thai hwn, mae’n gyflym i’w baratoi a gellir ei amrywio trwy ddefnyddio past Thai coch neu felyn. Gallwch ei weini gyda reis dros ben wedi’i ailwampio yn beli reis gludiog.

  • Mae’r tameidiau blasus hyn yn ffordd wych o ddefnyddio creision ŷd dros ben o waelod y bocs. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu sbeis Cajwn a’u trawsnewid yn orchudd blasus ar gyfer cyw iâr, sy’n llawn blas y taleithiau deheuol.

  • Dyma wedd newydd ar rysáit lasagne draddodiadol,  gyda hadog mwg a saws india-corn hufennog. Pryd bwyd blasus a chlyd ar gyfer dau, neu gallwch ei ddyblu ar gyfer pedwar oedolyn.

  • Mae gwneud stwffin cartref yn ffordd wych o ddefnyddio bara dros ben a gellir rhewi’r briwsion i’w defnyddio rywdro eto. Mae’r rysáit hon yn cynnwys stwffin bricyll blasus gyda saws seidr melys, ffordd wych o ddefnyddio hanner potel  o seidr.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

  • This year, to support European Week for Waste Reduction, we’re focusing on ways that we can look at saving good food from going to waste by sharing. One of the things you can do to join in, is organise a Leftover Lunch with your friends or colleagues.

  • Ydych chi’n taflu ambell i ddarn o gyw iâr sydd wedi mynd yn angof yn yr oergell? Dyna wastraff. Gallwch roi’r gorau i hynny heddiw gyda’r cynghorion hyn ar gyfer defnyddio’r cyw iâr i gyd – gan arbed arian a helpu’r amgylchedd. Mae pawb ar ei ennill.

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol