RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • If you've got some cabbage lingering in the fridge, why not finely chop or shred it and transform it into coleslaw with some carrot, onion and mayo.

  #LoveFoodHateWaste #FoodWaste https://t.co/lJ1EihB7c8

 • We waste 920,000 bananas every day from our homes.

  If every person in the UK stopped throwing away bananas for just one day, we could save the nearly 900 million litres of water used to grow, harvest, and transport them from also going to waste. https://t.co/8dRvlGsXsW

 • We throw away the equivalent of 3.1 million glasses worth of #milk a day - it can be from putting too much in our cereal or that unfinished cup of tea. ☕

  It takes 358 million m3 of water and 31,000 hectares of land to produce this milk.
  #LoveFoodHateWaste #ClimateChange https://t.co/CxOIbB58Fv

 • Do you want our planet to live apple-y ever after? Storing #apples in the fridge helps them last longer than if left in the fruit bowl. 800,000 apples a day are thrown away in the UK: let's reduce that number!

  #LoveFoodHateWaste #ClimateChange https://t.co/bntDwQIQJg