RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Don't throw your cauliflower leaves away - fry them!

  Check out this quick and easy recipe from @LagomChef that will help you make the most of your cauli and all it's goodness by complEATing every bits of it.

  Try it and you'll love it!

  #LoveFoodHateWaste #Compleating https://t.co/WZmuJiXsk2

 • Use up every last drop of sauces and condiments with this simple tip!

  Other #FoodStorage tips here https://t.co/e11Kh4uJyE

  #LoveFoodHateWaste #FoodTips #WasteLessFood https://t.co/4BxoXV1XKC

 • Give these Scouts a listen We have been working with Scouts to give young people the knowledge, skills and courage to reduce the food they waste at home. Thank you to @Scouts for being our partner and thanks to players of @PostcodeLottery for funding this work https://t.co/CjmBb3pPwA

 • Looking to use-you your loaf? Get the coffee on and make a start on our fancy homemade beans on toast. Fabulously freezable - a big batch of these will have you brunching in style for the foreseeable future.

  https://t.co/wR69AA4QPB

  #LoveFoodHateWaste https://t.co/KDU9mtXjIi