RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

  • Rhoddir y rysait cig oen yma, i ni gan Hybu Cig Cymru. Mae’n engraifft ardderchog o sut, gyda ychydig o cynhwysion, gellir defnyddion cig oen dros ben i wneud pryd syml blasus.

  • Rhoddir y rysait yma i ni gan cogydd Tesco, Martyn Lee. Rysait hynod o syml a blasus sy’n defnyddio’r blodfresych cyfan. Gellir torri’n talpiau a’i wasanaethu fel saig ychwanegol. Syml, blasus a di-gwastraff! Yn gwneud: digon i 4 fel saig ychwanegol

  • Pastai agored traddodiadol Gorllewin Lloegr, sy’n rhad ac yn syml i’w wneud. Gellir bwyta’n gynnes, neu’n oer, yn ddelfrydol am cinio neu picnic. Defnyddio bwyd sy’n weddill- Gellir ychwanegu tatws wedi’u berwi/rhostio a thatws trwy eu croen.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

  • Oeddech chi’n gwybod bod pob un ohonom ni yma yn y DU, yn taflu 110 kg o fwyd bob blwyddyn – mae hynny yr un pwysau â eliffant ifanc iawn neu forlew benywaidd!

  • Peidiwch â thaflu eich bwyd i ffwrdd. Helpwch nhw yn lle i baru gyda bwydydd unig eraill i greu bâr perffaith mewn prydau syml, blasus.

pam arbed bwyd

  • Oeddech chi’n gwybod bod pob un ohonom ni yma yn y DU, yn taflu 110 kg o fwyd bob blwyddyn – mae hynny yr un pwysau â eliffant ifanc iawn neu forlew benywaidd!

  • Mae’r cogydd enwog Prue Leith yn dweud hanes ei hoff sbarion, ei hoff fwydydd rhewgell a chynghorion defnyddiol pe bai angen i chi fwyta ar ynys bellennig!

Feed Cymdeithasol