RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Here's a saucy tip!

  If you have leftover dips in the fridge they can be put to inspiring culinary uses and added to your burgers to bring some extra texture and flavour.

  Guacamole, sour cream and chive or cheesy dips are tasty options!

  #LoveFoodHateWaste https://t.co/U8rIOXWqAz

 • Got some butternut squash seeds? You can toast the seeds and keep them in an air tight container for sprinkling on salads or just to have as a snack. Orrr here is @Lagomchef's Couscous salad with butternut squash seeds https://t.co/TDfo6fDqIY

 • One of the main reasons we #waste food is because we don’t use it in time.
  So before you tackle the big shop, check your cupboards and fridge for what needs using. Remember: setting your fridge temp below 5°C can extend the life of your food! #LoveFoodHateWaste #ChillTheFridgeOut https://t.co/j9T9rqPeF8

 • Check out @johemerycooks and her Roasted Veg Tart:

  "Shop bought puff pastry spread with a tomato purée and pesto mix, topped with roasted courgettes, peppers, red onion and asparagus with prosciutto and a sprinkling of finely grated cheddar cheese!"

  #Repost #LoveFoodHateWaste https://t.co/1aaz9JL9Cb