RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

 • Yn yr achos hwn, caiff ei wneud gyda risoto madarch gwyllt dros ben a thafelli bob pen hen dorth o fara gwyn. Crimp ar y tu allan gyda rhinflas o rosmari, a meddal ar y tu mewn yn llawn blas madarch a chaws. Blasus!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • It's hard not to love a good #sarnie, but the #crusts of the loaf are often left behind. If you don't like the crusts, why not whizz them up into breadcrumbs & use in other recipes, like our ultimate spicy chicken burger? https://t.co/ZVXkoPjMmc #BritishSandwichWeek #Recipe #Food https://t.co/cTJrAV2iQD

 • Making today's packed lunch? Try making your sandwich with bread from the freezer - just add your favourite fillings and pop in your lunchbox!
  The bread will defrost slowly over the morning, in time for lunch
  More bread tips: https://t.co/0srAplAFA1
  #LoveFoodHateWaste https://t.co/8ONxaGvREV