RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae ysgewyll yn cael yr un effaith a Marmite ar bobl. Rydych chi naill ai wrth eich boddau efo nhw neu yn eu casáu â chas perffaith. Yn Bangers&Mash rydym ni yn bendant yn chwifio’r baneri o’u plaid bob tro. Mae hyd yn oed y plant yn pwyso arnom i’w prynu iddynt pan fyddwn yn mynd i siopa.

  • Gwnewch y gorau o’r bwyd sydd dros ben ar ôl eich cinio Nadolig trwy gyfuno twrci wedi ei goginio, saws llugaeron a stwffin yn y pasteiod nadoligaidd hyn. Hefyd mae’n bosibl eu rhewi cyn eu coginio, felly fydd dim rhaid gwastraffu dim ohonynt os nad ydych eisiau eu bwyta i gyd ar unwaith.

  • Gallech weini’r salad Eidalaidd hyfryd hwn gyda chigoedd eraill wedi eu coginio, fel cyw iâr neu gig oen.

  • Tameidiau bach fflat sy’n gyfleus i’w bwyta gyda’r bys a bawd y gellir eu gwneud o flaen llaw a’u rhewi. Hyd yn oed os yw’r toes wedi cael ei rholio’n barod rholiwch ef eto i’w wneud yn deneuach.

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol