RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

Mae’r cwbl yn cyfrif

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Just a reminder to stay hydrated today Here in the office we're enjoying some strawberries, watermelon, and oranges along with plenty of water

  Look after yourself in the heat

  #Heatwave #StayHydrated

 • RT @recycle_now: Do you use a #foodcaddy in your home? #Recycling a full kitchen caddy of #foodwaste can generate enough energy to power a…

 • RT @bbcgoodfood: Keep your cool... https://t.co/5KUqc4HHVO

 • Leftover salad from your weekend BBQs? If it's looking a bit wilted, try our favourite trick! Pop your leaves in some cold water for half an hour to bring them back to life

  #LoveFoodHateWaste #SaladDays #SpoiledRotten https://t.co/IQDkJEa4RS