RYSEITIAU DIWEDDARAF

  • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

  • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

  • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

  • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

  • #FoodWaste are you throwing your money in the bin? This article is packed with advice to save your food from going in the bin: https://t.co/mb4KKQtUGp

  • Leftover nuts or dried fruit in the back of your cupboard? We’ve got you covered, try these energy bar flapjacks and for an easy #Vegan alternative, swap out the butter and honey for vegetable spread and maple syrup: https://t.co/p9rTy1lA0y https://t.co/0GaMXjQ9vw

  • Doing your bit to use up all the food you have? Kale yeah!

    You can bake kale easily, just drizzle on some oil and sprinkle some salt and you've got yourself a scrumptious side. More tips for using up veg as well as handy hints for food storage https://t.co/izd0pKVRk9 https://t.co/AiaF29RrGu

  • Let's keep our New Year Foodie Resolutions going strong! There are some fantastic tips and ideas in this article: 'The unexpected New Year's resolution that delivers wealth and health,' read it here: https://t.co/98j6UtHrqV