RYSEITIAU DIWEDDARAF

 • Mae’r deisen oergell hon yn ffordd ardderchog o ddefnyddio wyau Pasg siocled dros ben, ac mae’n gwneud trît prynhawn blasus! Gallwch ddefnyddio unrhyw fath arall o fisgedi plaen, a gallwch ddefnyddio unrhyw gymysgedd o gnau neu ffrwythau sychion sydd yn llechu yng nghypyrddau eich cegin.

 • Nid yw ryseitiau newydd bob amser yn golygu bod rhaid dechrau o’r dechrau gyda chynhwysion newydd sbon, mae’r cawl blasus hwn yn esiampl wych o hynny, rhowch gynnig arno.

 • Mae’r rysáit hon am afalau wedi’u stwffio yn syml i’w rhoi at ei gilydd, ac mae’n gwneud byrbryd ysgafn blasus gyda salad cymysg.

 • Brecinio diwastraff blasus, sy’n cyflawni’r daten, pannas, brocoli, shibwns a pherlysiau yn gyfan (coesynnau, crwyn a’r cwbl). Neu gallwch eu cyfnewid am unrhyw lysiau dros ben sydd gennych yn y tŷ!

BETH I'W WNEUD

pam arbed bwyd

Feed Cymdeithasol

 • Make the most of your mushrooms with our handy storage and cooking tips! If you need some inspiration, take a look at this delicious chickpea and mushroom slow cooker feast recipe to use up your leftover shrooms: https://t.co/mABTz1IkQN

  Mushrooms - Yay or Nay? Let us know! https://t.co/r8iw6Qhlqn

 • We've got to hand it to the humble potato. Even the skins are tasty! Don't believe us? Follow @heyrenu's lead and give this quick and simple snack idea a try the next time you've peeled some spuds for dinner. You won't regret it! https://t.co/6Ifrmmg3bD

 • If you're left with uncooked veggies, why not turn them into #crisps? The perfect evening treat when you're catching up with your fave TV shows.

  It's a great way of using up root #vegetables and can be served as a sharing starter when #entertaining.

  https://t.co/o32JDDpC50 https://t.co/VdTpckgi3I

 • Every bit of #food takes a lot of #energy, time, #water and #land to produce, so throwing it in the bin wastes all those precious resources, especially if you're going to buy a takeaway instead!

  Find out what you can do to save food and the #planet: https://t.co/PUz7B976eK https://t.co/TwXH7YTIC9