Dod o hyd i bartner perffaith i'ch bwyd

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Peidiwch â thaflu eich bwyd i ffwrdd. Helpwch nhw yn lle i baru gyda bwydydd unig eraill i greu bâr perffaith mewn prydau syml, blasus.

Nid llenwi twll yn unig yw pwrpas bwyd – mae’n rhywbeth i’w fwynhau, ei rannu a’i garu. Ond mae llawer o fwyd yn cael ei adael ar eich silff, ac wedyn yn cael ei daflu. Yn wir, mae pob person yn taflu bwyd sy’n gyfwerth â dau bryd a hanner bob wythnos. Peidiwch â gadael i’ch hoff fwyd gael ei wastraffu – beth am gynnau tân ar hen aelwyd. Rhowch ail gyfle i’ch bwyd…

Pwy yw’r bartner blasus ar gyfer eich bwyd dros ben unig heddiw?

Cliciwch ar broffil isod i gael gwybod beth yw eich dewision blasus.

(Blodyn) tatws yn chwilio am fenyn
Byddwch yn siŵr o gochi gyda’r tomato hwn
Moronen unigryw
Afal blasus
Letys lyfli
Siarad fel melin bupur
Banana siapus
Ciwcym-brrrr
Mefus yn chwilio am rywun mor felys â fi
Nionyn siapus

Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth - mwynhewch pryd rhamantus o fwyd arnom!

Diolch i bawb a rannodd eich creadau coginiol, a ddaeth â bwydydd unig, digariad ac angof at ei gilydd i ffurfio ‘partner perffaith’, trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae’r tri buddugol, sydd wedi ennill taleb Restaurant Choice gwerth £100, wedi cael eu dethol a’u hysbysu - Tim o Tonbridge (Facebook), Lynn o Stevenage (Instagram), a Janet o Helsby (Twitter)! Gobeithio y cewch amser braf - a pheidiwch ag anghofio gofyn am fag sborion i fynd ag unrhyw fwyd dros ben adref gyda chi! #PârPrydPerffaith (Am dermau ac amodau cliciwch yma)

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg