DOD O HYD I BARTNER PERFFAITH I’CH BWYD

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Peidiwch â thaflu eich bwyd i ffwrdd. Helpwch nhw yn lle i baru gyda bwydydd unig eraill i greu bâr perffaith mewn prydau syml, blasus.

Nid llenwi twll yn unig yw pwrpas bwyd – mae’n rhywbeth i’w fwynhau, ei rannu a’i garu. Ond mae llawer o fwyd yn cael ei adael ar eich silff, ac wedyn yn cael ei daflu. Yn wir, mae pob person yn taflu bwyd sy’n gyfwerth â dau bryd a hanner bob wythnos. Peidiwch â gadael i’ch hoff fwyd gael ei wastraffu – beth am gynnau tân ar hen aelwyd. Rhowch ail gyfle i’ch bwyd…

Pwy yw’r bartner blasus ar gyfer eich bwyd dros ben unig heddiw?

Cliciwch ar broffil isod i gael gwybod beth yw eich dewision blasus.

(Blodyn) tatws yn chwilio am fenyn
Byddwch yn siŵr o gochi gyda’r tomato hwn
Moronen unigryw
Afal blasus
Letys lyfli
Siarad fel melin bupur
Banana siapus
Ciwcym-brrrr
Mefus yn chwilio am rywun mor felys â fi
Nionyn siapus

Enillwch bryd rhamantus o fwyd trwy ddod o hyd i bâr perffaith i’ch bwyd

Achubwch eich bwyd gyda’n ryseitiau ar gyfer defnyddio bwyd dros ben, neu crëwch rysáit eich hun. Anfonwch lun cyn ac ar ôl rhoi bywyd newydd i’r bwyd, dros Instagram, Twitter neu Facebook gyda #PârPrydPerffaith a gallwch ennill pryd rhamantus o fwyd gyda thaleb gwerth £100 i’w fwynhau mewn nifer o fwytai ledled y DU. Mae gennych gyfle i ennill gwobrau ar Facebook, Twitter ac Instagram, felly cynyddwch eich tebygolrwydd o ennill trwy roi cynnig arni ar y tri ohonynt. Mae’r manylion llawn ar gael yma

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg