LFHW AMDANOM NI | Love Food Hate Waste Wales

AMDANOM NI

Nod ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw codi ymwybyddiaeth o’r angen i leihau gwastraff bwyd. Mae’r ymgyrch yn dangos sut mae gwneud pethau ymarferol bob dydd yn eich cartref yn gallu ein helpu ni i wastraffu llai o fwyd, a fydd yn ein helpu ni yn ariannol yn ogystal â helpu’r amgylchedd.

 

Mae Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn dod i chi oddi wrth WRAP Cymru.

 

Mae WRAP yn gofrestredig Rhif Elusen 1159512 a gofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig trwy warant.Rhydym yn gweithio gyda amrywiaeth o bartneriaid, o sefydliadau cymunedol, cogyddion, Llywodraethau'r DU, busnesau'r DU, cyrff masnach ac awdurdodau lleol, drwy i unigolion sy'n chwilio am gyngor ymarferol. Rydym bob amser yn anelu at gydweithio gydag eraill i gyflawni'r canlyniadau gorau.

Nid yw unrhyw ryseitiau rydym yn rhoi sylw gan sefydliadau masnachol neu cogyddion wedi cael eu talu am, ond wedi cael eu roddi’n garedig gan yr awdur. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu ryseitiau i HBCG, cysylltwch â ni - byddem wrth ein bodd i glywed gennych.