LFHW top tips | Page 2 | Love Food Hate Waste Wales

top tips

Ciniawau yn ôl yn y gwaith – rhan 2…

Mae cael cinio blasus i edrych ymlaen ato yn ein cynnal ni trwy gyfarfodydd hir, ac ymdrin â chleientiaid anodd, ond a bod yn ymarferol, mae angen iddo fod yn hawdd i’w gludo a’i fwyta. Ar ôl i chi dderbyn y syniad o fwyta mwy o fwyd dros ben amser cinio, mae’n siwr o fod yn werth treulio ychydig o’r arian y byddwch yn ei arbed (wrth beidio â phrynu cinio bob dydd a thrwy beidio â gwastraffu bwyd) ar gynwysyddion na fydd yn gollwng wrth eu cludo.

Cymraeg

Ciniawau yn ôl yn y gwaith – rhan 1…

Gall llunio cynllun prydau bras ar gyfer rhai diwrnodau ymlaen llaw eich helpu chi i weld sut y gall ychydig bach o gynllunio doeth ddarparu sylfaen ar gyfer cinio’r diwrnod wedyn. Oherwydd bywydau prysur, mae cinio’n aml yn bryd ysgafnach, felly mae’n werth gofyn i chi eich hun, trwy goginio ychydig bach yn fwy ar gyfer eich pryd gyda’r nos, a allai ddarparu cinio syml ar gyfer y diwrnod nesaf?

Cymraeg