5 ffordd syml i arbed arian a lleihau gwastraff bwyd

Martin Lewis
Article Type
What To Do
Article Subcategory

Dywedodd yr arbenigwr arbed arian ar y teledu, Martin Lewis, “Taflu bwyd i ffwrdd yw’r ffordd hawsaf bosibl o wastraffu arian. Rwyf wedi bod yn sôn am sut i atal hyn ers blynyddoedd, ac mae’n hyfryd gweld ymgyrch Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff. Felly beth yw’r gyfrinach I atal gwastraff bwyd ac arbed arian?

 

1. Dewch yn gyfarwydd â’ch oergell ac yn gyfeillgar â’ch rhewgell Gallwch ddechrau arbed arian nawr, trwy wirio’ch oergell! Trwy agor drws yr oergell a gwirio dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ y bwydydd, gallwch ddechrau arbed eich ceiniogau a’ch punnoedd. Yn aml, cig, pysgod a phrydau parod yw’r pethau drutaf yr ydym yn eu prynu, felly mae’n ddefnyddiol mynd i’r arfer o wirio’n rheolaidd ddyddiadau’r bwydydd darfodus yn eich oergell. Rhowch nhw yn y rhewgell os nad ydych yn meddwl y byddwch yn cael amser i’w bwyta neu coginiwch nhw ar gyfer swper heno. Mae cynhyrchion llaeth yn aml yn cael eu hanghofio yng nghefn yr oergell. Gratiwch ddarnau o gaws cheddar a’i gymysgu â briwsion bara i wneud topin sawrus neu ei gymysgu gyda thatws stwnsh. Defnyddiwch eich iogyrtiau mewn smwddis ffrwythau neu fel topin blasus ar rawnfwyd. Bydd y plant yn dwlu ar y rhain. Pan fyddwch yn cyrraedd adref â’ch siopa, mae’n syniad da trosglwyddo cymaint ag y gallwch yn syth i’r rhewgell. Os oes gennych becynnau mawr o ddarnau cyw iâr neu bysgod, rhannwch nhw i fewn i fagiau bwyd a’u rhewi fel dognau unigol. Gwiriwch y ffeithiau am ddyddiadau bwyd ac ewch i’n hadrannau oergell a rhewgell i ddysgu mwy ynghylch cael gwerth eich arian. 2. Cwpwrdd call Ceisiwch gadw eich cwpwrdd a’ch rhewgell yn llawn amrywiaeth o fwydydd tun, bwydydd sych, a bwydydd wedi’u rhewi, a reis, grawn, pasta a sawsus, rydych yn gwybod bod eich teulu’n hoffi eu bwyta. Gyda rhain, gallwch bob amser creu pryd gweddus. Defnyddiwch eich cwpwrdd i greu prydau allan o fwydydd dros ben.

image of a selection of plastic food storage containers

3. Dognu'n gywir Ddydd ar ôl dydd, rydym yn gweini prif fwydydd sylfaenol – bara, reis, tatws a phasta – pryd ar ôl pryd, ond mae llawer iawn o’r carbohydradau hyn yn cael eu taflu’n syth i’r bin. Ydych chi’n paratoi’r dognau cywir? Defnyddiwch ein cyfrifiannell dognau i wirio a darganfod ffyrdd defnyddiol i fesur y swm cywir. Er enghraifft, bydd mwg yn llawn reis yn gweini 4 oedolyn. Awgrymiadau da ar sut i wneud bara a bwydydd wedi'u pobi i ymestyn ymhellach.

4. Bwydydd dros ben blasus Mae bod yn grefftus gyda bwyd yn ffordd glyfar i arbed ceiniogau – yn llythrennol, mae’n golygu meddwl cyn taflu. Wrth feddwl ychydig bach, gallwch greu rhai prydau blasus allan o fwydydd dros ben – nid oes rhaid iddynt fod yn rhai eilradd. Mae’n rhyfeddol faint o brydau y gallwch eu creu allan o un cyw iâr! Os ydych yn mwynhau cinio rhost ar ddydd Sul, byddai gweddillion y cig yn gwneud cyri neu risotto blasus yn ddiweddarach yn yr wythnos, a bydd bob amser ddigon ar gyfer brechdan. Os oes gennych amser, gellir berwi’r esgyrn i wneud stoc a chawl. Os oes gennych ychydig o ginio ar ôl yn y badell, rhowch beth sydd dros ben mewn bag a’i roi yn y rhewgell fel ‘pryd parod’ i un. Gallai hyd yn oed y dogn lleiaf gael ei stwnsio ar gyfer babi neu ei weini fel dogn plentyn ar gyfer cinio'r diwrnod canlynol.

view of supermarket fresh food aisle with fruit on display
Cymraeg