Afal blasus – mae gen i galon dda

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Dwi braidd yn grwn, ond gallwch fy rhoi i gydag unrhyw beth!

Dwi’n hoffi cael fy ngadael yn yr oergell a theimlo’r ias i lawr fy nghefn. Chwilio am sinamon i ychwanegu ychydig o sbeis, a hufen ia i roi melyster.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell
Am gwrdd â: sinamon i ychwanegu ychydig o sbeis, a hufen ia i roi melyster

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

Crymbl ffrwythau a cheirch
Dyma syniad gwych ar gyfer pwdin. Mae llawer llai o fraster yn y rysáit yma nag sydd yn yr un draddodiadol, a gallwch chi roi pob math o bethau ynddi.
Crempogau ffrwythau cymysg
Mae crempogau’n ffordd wych o droi olion yn saig blasus. Mae plant yn hoff iawn o grempogau ac maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer amser te.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg