Banana siapus – dewiswch fi, dwi’n barod!

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Mae gen i rannau tywyll, a dwi’n gwybod bod gen i smotiau, ond peidiwch â throi eich trwyn.

Edrych am smwddi? Mwyar, mafon, sbigoglys, iogwrt - dwi’n siŵr o’ch meddalu… Peidiwch â dweud ‘na, na’, dewiswch y banana!

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Ymlacio ar yr ochr
Am gwrdd â: rhywbeth i fynd yn slwtsh ac yn llyfn gyda

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

BARA BANANA HEB GLWTEN
Bara banana llaith a sylweddol, heb glwten, yw’r ffordd orau o ddefnyddio bananas goraeddfed. Mae’n rhwydd iawn i’w baratoi a’i goginio ac yn berffaith ar gyfer picnic hamddenol a thrît te prynhawn.
MYFFINS BANANA A MÊL
Dyma ffordd ddelfrydol o ddefnyddio bananas sydd wedi mynd heibio’u gorau. Gallwch hefyd ddefnyddio ffrwythau eraill sydd angen eu defnyddio, er enghraifft afalau, tegeirin y gors, orennau, gellyg neu hyd yn oed rai ffrwythau tun!

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg