(Blodyn) tatws yn chwilio am fenyn

Find your food its perfect match
Article Type
Love Food
Article Subcategory

Brenin Edward, ychydig yn fawr o ran maint.

Ewch â fi i rywle lle gallwn ddiffodd y golau – rwy’n hoffi gwneud pethau yn y tywyllwch. Does dim angen i chi ddioddef fy smotiau a’m beiau, gallwch dynnu fy nghroen os hoffech chi. Dw i’n chwilio am dalp o fenyn i’m gorchuddio a’m cynhesu.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Mewn fflat oer, sych, a thywyll (wel, mae'n fwy o gwpwrdd)
Am gwrdd â: Talp o fenyn i’m gorchuddio a’m cynhesu

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

Myffins tatws norwyaidd
Mae llawer o datws yn cael eu taflu i ffwrdd yn Norwy, yr un fath ag yn y Deyrnas Unedig. Mae tatws yn gynhwysion defnyddiol sy’n gallu bod yn sail i lawer o seigiau a theisennau crwst blasus iawn.
Selsig, winwns a thatws wedi'u
Mae’r pryd hwn yn ddelfrydol ar gyfer swper yn ystod yr wythnos gan mai dim ond deg munud sydd angen i’w baratoi a dim ond un ddysgl i’w goginio.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg