Byddwch yn arwr rhewgell

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Cofiwch rewi unrhyw fwyd nad ydych wedi cael amser i’w fwyta, unrhyw bryd cyn y dyddiad defnyddio ar y label. Mae’r rhewgell yn debyg i fotwm oedi, gan roi mwy o amser i ni fwyta’r bwyd rydym ni’n ei brynu. Ar ôl rhewi’r bwyd, nid yw’r ‘dyddiad defnyddio’ na’r ‘dyddiad ar ei orau cyn’ yn berthnasol mwyach.

 

Mewn arolwg a gynhaliom, roedd bron 80% o’r bobl y gwnaethom eu cyfweld wedi taflu bwyd a oedd yn agosáu at ei ddyddiad defnyddio yn ystod yr wythnos flaenorol, heb sylweddoli y gallent ei rewi a’i gadw ar gyfer rhywbryd arall. Nid oes llawer o bobl yn sylweddoli ei bod hi’n ddiogel i rewi bron unrhyw fwyd cyn y dyddiad ar y pecyn, a’i ddadmer yn yr oergell pan fyddwch eisiau ei ddefnyddio. Dyna pam rydym yn galw ar bawb i fod yn arwr rhewgell, a dechrau rhewi bwyd. Mae’n BOSIBL ei rewi Yn ogystal, darganfu’r arolwg fod 20% ohonom yn credu nad oes modd rhewi wyau; 17% ohonom yn credu nad oes modd rhewi llaeth; 16% caws a nifer debyg am ffrwythau. Ond, mae modd rhewi’r holl bethau hyn a mwy. Yn ogystal â’r bwydydd arferol, ceisiwch rewi rhywbeth gwahanol yr wythnos hon... • Ffrwythau– mae’n bosibl torri lemonau a’u rhewi cyn eu defnyddio nhw’n syth o’r rhewgell mewn diodydd oer. Yn ogystal, mae grawnwin a mefus wedi’u rhewi yn gwneud ciwbiau iâ diddorol sydd hefyd yn blasu’n wych. • Tatws – yn syml, berwch y tatws am tua 5 munud a’u rhewi nhw. Pan fyddwch eisiau eu defnyddio nhw, gadewch iddynt ddadrewi dros nos a’u rhostio nhw’r diwrnod canlynol. Mae tatws stwnsh hefyd yn rhewi’n dda. • Tsilis - nid pawb sy’n llwyddo i ddefnyddio pob tsili sydd mewn pecyn, ac mae’n bosibl rhewi tsilis yn gyfan, cyn eu torri a’u defnyddio nhw’n syth o’r rhewgell. • Blodfresych neu frocoli – gwnewch ddigon o flodfresych neu frocoli a chaws a’i rannu’n ddognau unigol ar gyfer eu rhewi. Mae hyn yn syniad da os yw’r llysiau wedi dechrau troi neu os rydych wedi prynu gormod. Mae ychwanegu garlleg at y saws caws yn flasus, cyn rhoi briwsion bara a phersli ar y top. • Llaeth - rhewch cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl ei brynu a’i ddadrewi yn yr oergell cyn ei ddefnyddio. Mae cynhwyswyr plastig yn iawn ar gyfer rhewi llaeth, ond bydd y llaeth yn ehangu felly cofiwch arllwys ychydig allan cyn rhewi (gallwch ei ddefnyddio i wneud paned o de). Ysgytiwch y llaeth cyn ei ddefnyddio. • Caws – gratiwch gaws Cheddar cyn ei rewi a’i ddefnyddio yn syth o’r rhewgell fel topin ar bitsa neu bastai’r bugail. Mae’n bosibl rhewi caws Stilton heb ei gratio a bydd y caws yn cadw’n ffres. • Cig dros ben wedi’i goginio - er enghraifft, gellir rhewi cyw iâr a chig oen. Dadrewch y cig yn yr oergell a’i ddefnyddio mewn prydau bwyd megis risoto neu gyri. • Bara - Defnyddiwch yn syth o’r rhewgell i wneud tost neu frechdanau ar gyfer y gwaith - bydd y bara wedi dadrewi erbyn amser cinio. Mae’n werth taro’r dorth ar fwrdd y gegin cyn ei roi yn y rhewgell er mwyn sicrhau bod y tafellu’n gwahanu’n haws ar ôl bod yn y rhewgell.

selection of tupperware
Cymraeg