Byddwch yn siŵr o gochi gyda’r tomato hwn

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Mae rhai yn dweud bod maint yn bwysig, ond mae gen i ffrindiau o bob lliw a llun!

Dwi’n chwilio am fasil – rydyn ni’n cyd-fynd yn berffaith. Ond byddai pasta pesto, gnocchi neu ciabatta hefyd yn hoffi ymuno â ni ar ôl gwydr o win coch!

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell
Am gwrdd â: pasta pesto, gnocchi neu ciabatta, a byddant yn hoffi ymuno â ni!

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

Bara Soda bacwn a thomato
Mae’r bara lefain hwn yn un hawdd i’w wneud ac mae’n ffordd wych o ddefnyddio ham neu facwn neu domatos sydd dros ben.
Rogan josh cig oen dros ben
Gallwch wneud y cyri blasus hwn gan ddefnyddio ciwbiau o gig oen dros ben o’ch cinio rhost.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg