Caru bwyd Indiaidd? Byddwch yn dwlu ar yr argymhellion arbed bwyd hyn.

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Pan gyflwynom hyfforddiant Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff mewn 10 dinas, roeddem ni eisiau cynnwys pobl o bob cymuned, felly gweithio gyda The Indian Community Centre ar Clifton St, Belfast, trwy Volunteer Now Enterprises LTD.

 

Mae’r ganolfan yn sefydliad gwirfoddol sy’n annof pobl i ddysgu am bob agwedd ar ddiwylliant Indiaidd. Mae ei rhaglenni datblygu cymunedol ac allgymorth yn hyrwyddo integreiddio gyda’r gymuned ehangach. Mae’n cynnig sgyrsiau ar fwyd, diwylliant, treftadaeth, gwerthoedd ac ysbrydolrwydd Indiaidd. Maen nhw hefyd yn cynnig sesiynau ar ddawns a pherfformio Indiaidd, ac arddangosiadau henna.

Rhoddodd hyfforddiant Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff gyfle i’r mynycheion ymgorffori mesurau ac awgrymiadau arbed bwyd fel rhan o’u gweithgareddau.

Rhewi bwyd
Fel cymuned lysieuol, roedd y cyfranogwyr yn awyddus i glywed am rewi llysiau a reis i arbed arian.

Caru bwyd dros ben
Roedd llawer o drafodaeth ynghylch defnyddio bwyd dros ben - rhannwyd syniadau gwych ar gyfer ryseitiau, a llawer o syniadau newydd ar sut i storio bwyd yn effeithiol. Yn arbennig, dysgodd cyfranogwyr sut i wybod a oedd wy yn ffres o hyd. (Gallwch ddarganfod yma!) [INCLUDE URL]

Cynllunio perffaith
Cytunodd y grŵp i edrych yn eu cypyrddau cyn siopa, er mwyn iddyn nhw beidio â chael eu temtio i brynu bwyd nad oedd ei angen arnynt.

Roedd y digwyddiad yn addysgiadol ac yn ymarferol – cyflwynom y ffeithiau allweddol, yna cyflawnodd y grŵp ymarferion ymarferol. Cynhaliwyd llawer o drafodaethau wedyn, a wnaeth bara dros y cinio blasus a drefnwyd gan Volunteer Now.

Roedd yr 17 o fynycheion yn teimlo eu bod nhw wedi dysgu llawer. Roeddent yn awyddus i weithredu beth yr oeddent wedi’i ddysgu a rhannu’r wybodaeth â’u cymuned. Roeddent yn teimlo eu bod nhw wedi cael awgrymiadau defnyddiol iawn.

Cymraeg