Caru caws? Darllenwch hwn.

Article Type
Why Save Food
Article Subcategory

3.1 miliwn tafell o gaws.

Dywedwn hynna eto. 3.1 miliwn tafell o gaws.

Dyna nifer y tafelli o gaws sy’n cael eu taflu i ffwrdd bob dydd. Os ydych chi’n caru caws, fel ni, rydych yn debygol o fod wedi cael digon. Yn enwedig pan fyddwch yn ystyried yr adnoddau a ddefnyddir i ofalu am wartheg, prosesu llaeth, cludo, oeri, a’r tanwydd rydym yn ei ddefnyddio i yrru i’r siop hyd yn oed. Mae’r cyfan yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Mae hyn yn llawer o ynni, amser a gofal – heb son am yr arian. Mewn gwirionedd, mae’r cartref cyffredin yn gwastraffu £70 y mis yn taflu bwyd i’r bin.

Ond petawn ni’n stopio taflu bwyd da i ffwrdd, gallem arbed beth sy’n gyfwerth i 19 miliwn tunnell o garbon deuocsid y flwyddyn - mae hynny’r un peth â thynnu 1 o bob 4 car oddi ar y ffordd.

Ni fyddwch yn gwneud hyn ar eich pen eich hun – ledled y DU, mae pobl yn cefnogi’r achos. Wedi’r cyfan, mae arbed bwyd yn un o’r pethau bach bob dydd y gallwn ni oll ei wneud i achub ein planed.

Ac rydym ni yma i helpu. Dyma rai o’r pethau bob dydd gwych y gallwch eu gwneud i gadw hyd yn oed mwy o fwyd allan o’r bin.

Cymraeg