Ciwcym-brrrr

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Tal, tywyll, golygus - yn ddigon i dorri syched.

Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth sbeislyd a phoeth, gadewch i fi eich oeri – galla’ i ac iogwrt naturiol ddod at ein gilydd i wneud popeth yn ‘ol-raita’.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell
Am gwrdd â: iogwrt naturiol, stomplyd a pheth mintys ffres

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

SMWDDI CŴL FEL CIWCYMBR (WEDI’I GADW’N DDA)
Mae’r smwddi hwn yn dod o’n peiriant hylif gwyrdd gwych a lansiwyd ym Marchnad Borough yn Lundain.
BARA PITTA CIG OEN GRILIEDIG GYDA SALSA CIWCYMBR
Mae’r rysáit bara pitta hon yn gyfuniad o flasau ffres, perlysiog, a salsa ciwcymbr blasus - perffaith!

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg