Co-op yn ymgysylltu cydweithwyr

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff a’r Co-op wedi bod yn gyfeillion ers blynyddoedd, ac mae’r Co-op wedi gweithio ar lawer o fentrau i helpu cydweithwyr a chwsmeriaid i wneud y mwyaf o’u bwyd a gwastraffu llai.

Yn ddiweddar, fe wnaethant gynnal digwyddiad gwastraff bwyd amser cinio yn yr atriwm rhyfeddol yn eu pencadlys yn 1 Angel Square ym Manceinion, ac roedd yn falch o allu eu cynorthwyo nhw.

Roedd y digwyddiad yn boblogaidd iawn, ac fe wnaeth dros 150 o gydweithwyr y Co-op ymweld â’r stondin. Derbyniodd y staff a wnaeth aros i gael sgwrs am sut i leihau eu gwastraff bwyd adref, fag am oes y Co-op, mesurydd sbageti a mesurydd reis, i’w helpu nhw i goginio dognau perffaith bob tro, a chlip bag i’w helpu nhw i gadw bwyd yn ffres yn hwy. Roedd detholiad o gardiau ryseitiau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar gael hefyd i ddarparu ychydig o ysbrydoliaeth ar gyfer defnyddio bwyd dros ben neu fwyd angof.

Cymraeg