Darganfyddwch beth yw gwir werth arbed saws

Article Type
What To Do
Article Subcategory

garlleg, saws soi neu rywbeth at eich dant. Rhowch y clawr ar y jar ac ysgwyddwch ef i greu marinâd i’w ychwanegu at gig.

O’r holl sawsiau a wastraffwn, sawsiau parod fel saws pasta neu saws cyri a grefi yw’r rhai a wastreffir fwyaf oherwydd yr ydym yn gwneud neu’n gweini gormod ohonynt fel arfer ac yna’n eu taflu i ffwrdd.

Boed yn hanner jar o saws tomato neu’n llwyeidiau jam sydd dros ben, mae’r cwbl yn cyfrif. Rydym wedi llunio’r cynghorion defnyddiol canlynol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch hoff sawsiau a phupur a halen a’u cadw allan o’r bin.

Storio doeth
Cadwch eich sawsiau’n fwy ffres am gyfnod hirach drwy eu storio’n gywir. Mae’n well dilyn y canllawiau storio ar y pecyn neu’r jar ar sawsiau a brynwyd mewn siop sydd dros ben. Yn arbennig, dylid storio jariau sydd wedi’u hagor yn yr oergell.

Cadwch jariau jam sydd bron yn wag ac ychwanegwch baprica, saws Worcestershire, chilli, garlleg, saws soi neu rywbeth at eich dant. Rhowch y clawr ar y jar ac ysgwyddwch ef i greu marinâd i’w ychwanegu at gig.

Gwnewch eich rhewgell yn ffrind
Arllwyswch sawsiau i dybiau plastig neu fagiau rhewgell a’u rhewi cyn pen yr amser a nodir ar y pecyn, er enghraifft, cyn pen 3 diwrnod o’i agor. Cofiwch eu labelu hefyd. Pan ddaw’n amser i ddefnyddio’r saws, dadrewch yn yr oergell, cynheswch ef yn drylwyr a rhowch dro da iddo.
Mae cynhwysydd ciwbiau rhew yn wych i rewi mymryn bach o saws fel pesto. Gellir ei ychwanegu at ryseitiau yn syth o’r rhewgell ac mae’n berffaith i’w roi mewn padell boeth gyda phasta wedi’i goginio, llysiau sydd dros ben a chigoedd wedi’u coginio sydd angen eu defnyddio.

Mae perlysiau a sbeisys wedi’u sychu’n para am flynyddoedd mewn jar neu gynhwysydd aerglos. Maent yn berffaith ddiogel i’w bwyta, ond nid ydynt mor gryf â phan oeddynt yn ffres.

Gellir rhewi perlysiau ffres a’u defnyddio mewn cawl, sawsiau neu gyri. Briwsionwch a rhowch nhw yn beth bynnag yr ydych yn ei goginio, cyn iddynt ddadrewi. Cofiwch y byddant yn dda i ddim i’w defnyddio fel pe baen nhw’n amrwd oherwydd unwaith y cânt eu dadrewi fe ânt yn llipa.

Coginiwch unwaith, bwytwch dwywaith
Llenwch eich rhewgell gyda phrydau parod a wnaed yn y cartref sy’n arbed costau. Pan fyddwch chi’n agor jar o saws coginio, ceisiwch ei ddyblu a gwnewch ddigon ar gyfer dau bryd. Gallech rewi ei hanner at rywbryd eto a bydd gennych ginio mawr, cyfleus pan fyddwch chi ar frys. Bydd y rhan fwyaf o brydau’n cadw yn y rhewgell am hyd at 6 mis.

Bwyd dros ben bendigedig
Mae sawsiau a phupur a halen yn berffaith wedi’u cyfuno â llysiau llipa neu gig a physgod sy’n agosáu’n gyflym at ei ddyddiad y dylid ei ddefnyddio.

Er enghraifft, mae grefi sydd dros ben yn wych ar gyfer gwneud hotpot cyflym. Rhowch gig sydd dros ben o’r pryd rhost dydd Sul mewn dysgl dal gwres ac arllwyswch y grefi drosto; taenwch datws wedi’u tafellu sydd dros ben a bydd gennych bryd cyflym yn barod.

Storiwch yn yr oergell am hyd at ddau ddiwrnod ac ail-gynheswch yn drylwyr yn y popty neu’r microdon. Yn lle hynny, gellir rhewi grefi mewn twb neu fag aerglos a’i ddefnyddio ar ben selsig a thatws stwnsh rywbryd eto.

Byddwch yn greadigol
Os ydych yn meddwl am beth i’w gael i ginio, beth am fod yn greadigol? Yn aml bydd sawsiau sydd dros ben, perlysiau a sbeisys yn cyfuno i wneud pryd blasus neu ychwanegiad.

Rhowch gynnig ar ein ryseitiau i’ch helpu i goginio prydau blasus gan ddefnyddio sawsiau a fyddai efallai wedi mynd yn wastraff.

Cacennau pysgod Thai gyda saws tomato sbeislyd

Saws Prysgnau Gorllewin Affrica

Cyw iâr sur a melys sydd dros ben wedi’i droi-ffrio

Cymraeg