Datgela Warburtons gyfrinachaur daten

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Gallem oll wneud gwell defnydd o’r ynni a ddefnyddir i dyfu’n bwyd trwy wneud newidiadau bach bob dydd. Mae Warburtons yma i rannu rhai ffeithiau ynghylch faint o ymdrech a aiff i greu’r sglodyn cyffredin.

Mae’r ffarmwr yn plannu’r hadyd tatws, yn ei ddyfrhau, yn ei wrteithio, yn cynaeafu’r cnwd gorffenedig ac yn ei anfon i’r ffatri lle caiff ei droi’n sglodion blasus. Fe gânt eu pecynnu er mwyn eu cadw mewn cyflwr da ac fe’u hanfonir i’r siopau a’u rhewi.

Yna, yr ydych yn gyrru neu’n mynd ar y bws, y trên, neu’n cerdded i’r siopau, yn cario eich sglodion adref, yn eu rhoi yn y rhewgell, yn eu coginio (efallai y byddwch chi’n coginio gormod), yn eu rhoi ar eich plât, yn bwyta rhai, ac yna’n taflu’r gweddill i’r bin.

Yn ôl Warburtons, rydym yn taflu tua 5.8 miliwn o datws cyfan a 300,000 pecyn creision heb eu hagor bob diwrnod.

Mae’r tatws cyffredin hyn a’r pecynnu’n mynd i safleoedd tirlenwi ac maent yn rhyddhau nwyon fel carbon deuocsid a methan pan fyddant yn pydru a diraddio, sy’n wael i’r amgylchedd.

Dyma rai ffyrdd y gallech rwystro eich tatws cyffredin, creision, sglodion a thatws maethlon eraill rhag mynd i’r bin.

Darganfyddwch gyfrinachau cynllunio bwyd

Gwnewch eich rhewgell yn ffrind

Hoffwch eich bwyd sydd dros ben gyda’n ryseitiau blasus

Cymraeg