First Choice Housing yn helpu Cymru i wastraffu llai

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Roedd tai First Choice eisiau cynyddu sgiliau a gwybodaeth eu staff cymorth, staff y swyddfa a thenantiaid, i’w helpu i arbed arian a bwyta’n iach.

 

Cysylltwyd â ni i gyflwyno hyfforddiant i Community Housing Cymru (sefydliad ymbarél ar gyfer tai cymunedol yng Nghymru), a oedd yn cynnwys 11 cyfranogwr a oedd yn cynrychioli 6 chymdeithas tai.

Yn dilyn llwyddiant y sesiwn wreiddiol, fe wnaeth un o’r mynycheion, Sharon Gronland, gynnal ei sesiwn Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ei hun mewn ‘Cynghorau Tenantiaid’ rhwng Abertawe a’r Drenewydd, i fyny i Shotton - yn lledaenu’r neges ledled Cymru gyfan.

Dywedodd Sharon wrthym, gan fod gan lawer o’r tenantiaid anawsterau dysgu, roedd natur gyffyrddol y gweithgareddau (er enghraifft, teimlo pwysau pasta a grawnfwyd) yn golygu eu bod nhw’n boblogaidd iawn.

Fe wnaeth cyfanswm o 29 o denantiaid, 31 o staff cymorth ac 15 o staff swyddfa ddarganfod sut i goginio dognau perffaith, meistroli labeli dyddiad a chynllunio prydau i arbed arian.

Yn dilyn yr hyfforddiant gwreiddiol, mae First Choice nawr yn hysbysebu ei ymgyrchu ei hun ar ei wefan, ei gyfryngau cymdeithasol ac yn ei gylchlythyrau.

Cymraeg