Gallai eich rhestr siopa achub y blaned

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Ydych chi’n llunio rhestr siopa cyn i chi fynd i’r archfarchnad neu’ch siop leol? Byddech yn cael eich synnu faint ohonom sydd ddim.

Ond mae’n werth bod yn drefnus wrth siopa bwyd – a fydd yn arbed amser wrth siopa ac yn lleihau dyblygiadau yn eich cegin. Meddyliwch am yr holl adegau rydych chi wedi rhuthro i’r siopau, yn ansicr a oes eisoes gennych chi ddigon o laeth, reis a thatws. Gall diwrnod siopa droi’n ddiwrnod bin yn gyflym, wrth i hen fwyd sy’n fwytadwy gael ei daflu i ffwrdd i wneud lle ar gyfer y bwyd newydd. Hyd yn oes os ydych chi eisoes yn arfer llunio rhestr siopa, dyma rai ffyrdd i wneud gwaith cynllunio bwyd weithio’n well i chi’n ariannol ac i’r blaned - a helpu i wneud llunio rhestr yn reddf i chi.

  • Cadwch bapur ac ysgrifbin yn y gegin, neu lluniwch restr ar eich ffôn clyfar – trwy gydol yr wythnos, pan fyddwch wedi gorffen rhyw fwyd penodol, ychwanegwch hwn at y rhestr. Bydd ond yn cymryd eiliad.
  • Treuliwch ychydig funudau cyn mynd i siopa yn meddwl pa brydau yr hoffech eu coginio – bydd siopa am gynhwysion penodol gyda phrydau mewn golwg yn eich helpu i ddefnyddio beth rydych yn ei brynu, a’ch atal rhag prynu bwyd nad ydych ei angen.
  • Ystyriwch brynu bwydydd y gallwch eu defnyddio ar gyfer sawl pryd gwahanol, fel llysiau, briwgig, tuniau o domatos, salad - bydd hyn yn rhoi’r hyblygrwydd i chi greu prydau gwahanol a defnyddio eich holl fwyd ffres cyn iddo ddifetha.
  • Pan fyddwch yn yr archfarchnad neu’ch siop leol, chwiliwch am fwyd â’r dyddiad defnyddio erbyn hwyraf, a bwydydd ffres y gallwch eu rhewi - bydd hyn yn ddefnyddiol os na fyddwch yn cael cyfle i’w bwyta nhw mewn pryd.
  • Cewch gipolwg cyflym yn eich oergell, eich rhewgell a’ch cwpwrdd unwaith yr wythnos - ychwanegwch unrhyw beth at eich rhestr sydd wedi gorffen neu sydd bron yn wag. Bydd yn ddefnyddiol i atal teithiau munud olaf costus i’r siop leol sydd ar agor yn hwyr.
  • Ar y diwrnod y byddwch yn mynd i siopa, tynnwch lun o’ch oergell wrth i chi adael adref, er mwyn i chi allu cael cipolwg cyflym ar beth sydd eisoes yno, wrth i chi siopa.
  • Nid oes rhaid i chi gynllunio pob pryd mewn wythnos – bydd cael syniad clir ar gyfer 4-5 pryd yn caniatáu i chi fod yn hyblyg gyda bwyd dros ben annisgwyl.

Rhestrau siopa: oherwydd y maen nhw’n werth chweil Oeddech chi’n gwybod bod 5.1 miliwn tunnell o fwyd a diod y gellid bod wedi'i fwyta (heb gynnwys cregyn ac esgyrn) yn cael eu taflu o’n cartrefi bob blwyddyn? Mae hynny gwerth oddeutu £230 y person a £800 y teulu. Nid yn unig y mae hyn yn wastraff bwyd blasus, ond mae’n cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd.

Cymraeg