Gwneud y mwyaf o gig a physgod

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Gwneud y mwyaf o gig a physgod


Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn argymell ein bod ni’n bwyta dau ddogn o bysgod yr wythnos i leihau’r risg o glefyd y galon. Mae cig a physgod yn uchel mewn protein, fitaminau a mwynau. Beth sy’n allweddol i gael y maeth gorau o’r bwyd rydych chi’n ei brynu yw lleihau faint rydych chi’n ei daflu - ac mae hynny’n ymwneud â chynllunio, storio a ffyrdd clyfar i ddefnyddio bwyd dros ben.

Pan fyddwch yn siopa

Bydd treulio pum munud yn meddwl pa brydau i’w coginio yn ystod yr wythnos nesaf a gwirio pa fwyd sydd gennych eisoes yn eich helpu i wneud dewisiadau gwell wrth siopa. Nid oes rhaid i chi brynu swmp o gig neu bysgod os nad ydych yn mynd i ddefnyddio’r cyfan. Gall eich cigydd, deli neu siop lysiau lleol roi i chi'r union faint rydych chi ei eisiau. Gall y rhan fwyaf o gownteri cig yn yr archfarchnad wneud hyn hefyd. Er enghraifft, mae Morrisons yn fwy na hapus i chi brynu un golwyth neu un selsigen, os dyna’r cyfan sydd ei angen arnoch. Cofiwch wirio labeli dyddiad er mwyn i chi wybod erbyn pryd sydd angen ei ddefnyddio - cofiwch fod gwahaniaeth rhwng ‘defnyddio erbyn’ ac ‘ar ei orau erbyn’.

Gwneud y gorau o’ch cig a physgod

Cadwch bob darn o gig a physgod yn yr oergell, oni bai eich bod yn bwriadu eu rhewi.
Dilynwch y cyfarwyddiadau storio ar y pecynnau a defnyddiwch nhw erbyn y ‘dyddiad defnyddio’.
Cadwch gig amrwd a chig wedi’i goginio ar wahân bob amser
Os nad ydych yn bwriadu defnyddio’r holl gig neu bysgod ar unwaith, crëwch ddognau a’u rhewi am ddiwrnod arall. Y peth pwysicach yw ei rewi cyn y dyddiad defnyddio a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddefnyddio o fewn 24 awr o'u ddadmer.

Ryseitiau ar gyfer cyw iâr, cig moch a chig eidion dros ben

Cymraeg