Letys lyfli

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Dwi braidd yn grwn, ond gallwch fy rhoi i gydag unrhyw beth!

Dwi’n hoffi cael fy ngadael yn yr oergell a theimlo’r ias i lawr fy nghefn. Chwilio am sinamon i ychwanegu ychydig o sbeis, a hufen ia i roi melyster.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell

Am gwrdd â: sinamon i ychwanegu ychydig o sbeis, a hufen ia i roi melyster

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?


Cawl letys llipa
Gall letysen sydd wedi mynd yn llipa gael ei defnyddio o hyd, ac mae’r rysáit hon yn ei gweddnewid yn gawl bras, soffistigedig.

Letys bach wedi brwysio
Mae’r dull coginio cyflym hwn yn cadw’r letys yn eithaf crensiog. Yn ddelfrydol fel saig ychwanegol â blas ffres gyda phryd Tsieineaidd.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg