Lledaenu'r gair am wastraff yn Belfast

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae bob amser yn wych pan mae cwmnïau eisiau cefnogi ein cenhadaeth, a dyna’n union beth ddigwyddodd yn Belfast.

 

Roedd grŵp o sefydliadau o ardal dinas Belfast yn awyddus i weithio gyda Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar amrywiaeth o brosiectau cysylltiedig â bwyd.

Roedd y rhain yn cynnwys:
• East Belfast Mission (EBM)
• Keep Northern Ireland Beautiful
• The Northern Ireland Assembly
• Bryson Energy
• Tesco

Felly fe drefnom sesiwn hyfforddi gyda’r nod o ddefnyddio beth ddysgom i helpu trigolion Belfast. Roedd y sesiwn yn cynnwys ffeithiau a ffigurau, gweithgareddau a thrafodaethau ar ffyrdd i arbed arian trwy wneud rhai newidiadau syml adref, fel cynllunio ymlaen llaw, rhewi a defnyddio bwyd dros ben neu fwydydd angof.

Trafododd y grŵp sut y bydden nhw’n gallu cadw’r momentwm i fynd trwy gyflwyno’r neges trwy eu sianeli eu hunain, a rhannu ein hawgrymiadau gyda’u cydweithwyr, ffrindiau a chleientiaid. Fe wnaeth pob aelod addo i wneud o leiaf un newid yn eu cartrefi eu hunain.

"Mae gan bawb ddiddordeb mewn bwyd! Ac mae cymaint i’w ddysgu! Roedd yr hyfforddiant hwn yn wych oherwydd fe wnaeth helpu i’m grymuso i fynd i’r afael â gwastraff, yn ogystal â’m hysbysu o arbed ychydig o arian hefyd." John Harkness
Cymraeg