Mae arweinydd Gofal Plant Baybees Suzanne Romano yn eiriolwr dros arbed bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Suzanne yn gweithio gyda babanod a phlant 6 mis i 13 oed yn ei chartref bob wythnos.

Gall nifer y plant sy’n dod ati newid yn gyflym felly yn aml mae’n anodd i Suzanne wybod faint a pha fwyd i’w brynu a’i baratoi.

Ers gwneud yr hyfforddiant Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, mae hi wedi canfod llawer o ffyrdd syml i arbed bwyd ac maent yn cael effaith gadarnhaol.

Pan fo’n Sue’n prynu ffrwythau a llysiau wedi’u pecynnu’n barod mae hi bob amser yn chwilio am gynigion sy’n ffres o hyd, ond bod eu hoes yn gyfyngedig o bosibl, felly mae’r pris wedi’i ostwng. Mae hyn yn caniatáu iddi ychwanegu mwy o ffrwythau a llysiau ffres i ddiet y plant heb fynd dros y gyllideb.

Bellach mae Su’n lapio letys mewn papur cegin i’w gadw’n ffres am gyfnod hirach ac mae hi’n rhewi bwyd er mwyn ei gadw.

Bu’r plant yn ymweld â thyddyn i weld cropiau a dyfwyd yn lleol ac maent wedi ceisio tyfu eu perlysiau a’u llysiau eu hunain. Maent hefyd yn bwriadu plannu gardd berlysiau gan ddefnyddio deunydd a ailgylchwyd.

Mae Suzanne wedi mynd gam ymhellach ac wedi argymell cynnwys hyfforddiant Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn rhan o hyfforddiant BCBC Network Childminder, sy’n cael ei drefnu ar hyn o bryd.

Mae hi hefyd wedi trosglwyddo’r hyn a ddysgodd hi o ganlyniad o’i hyfforddiant yn ei man gwaith, lle maent wedi gwneud newidiadau i arbed mwy o fwyd. Gydol yr amser, mae’n ystyried y gweithdrefnau iechyd a diogelwch llym sy’n rhaid eu dilyn wrth baratoi a gweini bwyd i blant.

Cymraeg