Mae Clwb Pêl-droed Everton yn cynnig syniadau arbed bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Nod sesiynau Everton oedd dod â phobl ifanc at ei gilydd i weithio mewn timau i greu ymdeimlad o gymuned ynghylch bwyd.

Mae dysgu coginio i grŵp o bobl yn ffordd wych o helpu pobl ifanc i ddeall maint cyfran a faint o gynhwysion sy’n wirioneddol eu hangen yn hytrach na’u bod yn dyfalu.

Golyga gweithio gyda phobl ifanc sydd ar fin gadael cartref a magu eu hannibyniaeth y daw negeseuon hanfodol am wastraff bwyd yn rhan o’u bywydau bob dydd yn y dyfodol. Mae’r rhaglen, ynghyd â Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, hefyd yn magu hyder, yn dysgu sgiliau coginio ac yn dangos i bobl ifanc sut gallant baratoi eu prydau bwyd iachus a blasus eu hunain gartref.

Y bwriad oedd meithrin sgiliau pobl ifanc a’r rhoi’r wybodaeth angenrheidiol iddynt ar gynllunio prydau, i gyllidebu bwyd ac i fod a’r hyder i goginio prydau iachus.

Felly, fe wnaeth y tîm gynnal sesiynau coginio 10 Dinas Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ar gyfer dros 30 o bobl ifanc o’i rhaglenni cymunedol amrywiol, yn cynnwys Safe Hands, National Citizens Service a Breathing Space.

Mewn cyfres o sesiynau a gynhaliwyd ym maes Goodison Park fe wnaeth y gweithwyr cymorth drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth bwysig am gynllunio prydau, prynu, storio, coginio a rhewi bwyd.

Mae pob grŵp yn wahanol ond bu’r canlyniadau'r un fath. Roedd pobl na ddarfu iddynt erioed hyd yn oed ystyried y mater o wastraff bwyd wedi datblygu ymwybyddiaeth newydd o’r broblem. Gadawsant y sesiynau wedi’u harfogi i ddod yn rhan o’r ateb gyda’u sgiliau cynllunio, cyllidebu a choginio newydd.

Cymraeg