Mae Lakeland yn caru ein hargymhellion arbed bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Lakeland is yn gwmni offer cegin adnabyddus, gyda 67 o siopau ledled y wlad. Mae’n adnabyddus am ei lestri coginio gwych, offer gwych, a syniadau ymarferol, gan gynnwys storio.

 

Roedd staff Lakeland yn awyddus i ddysgu sut y gallan nhw helpu eu cwsmeriaid i leihau gwastraff bwyd trwy ddefnyddio cynhyrchion Lakeland.Yn dilyn cais gan Reolwr Siop Lakeland Caerdydd, Gayle Orton-Ashill, cynhaliom weithdy i roi llawer o awgrymiadau a chyngor i staff y gallent eu rhannu â’u cwsmeriaid. Roedd gennym wybodaeth, gweithgareddau a phosteri ar gyfer ardaloedd y staff.

Dywedodd Rachel Hawkins, aelod o staff, “Ers yr hyfforddiant, rwyf wedi gweld arbediad mawr yn fy miliau bwyd, ac rwy’n teimlo bod gwahaniaeth mawr yn y ffordd rwy’n prynu a storio fy mwyd - ac felly, llai o wastraff.” Roedd Rachel yn teimlo hefyd ei bod hi’n fwy hyderus yn siarad â chwsmeriaid a dangos iddyn nhw’n gynhyrchion a fydd yn eu helpu nhw i leihau gwastraff. Mae o’r farn y bydd hyfforddiant Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff o fudd i bawb.

Nid hi yw’r unig un. Mae pob aelod newydd o staff bellach yn cael hyfforddiant er mwyn iddyn nhw ddeall sut i arbed hyd at £200 y flwyddyn, trwy wneud y mwyaf o’r bwyd y maen nhw’n ei brynu.

Mae Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff bellach yn gallu cyrraedd grŵp o gogyddion brwd a all, trwy ddefnyddio awgrymiadau a chyngor staff Lakeland, leihau eu gwastraff bwyd a’u biliau.

Cymraeg