Mae Sealed Air yn rhoi awgrymiadau i’r gweithwyr gnoi cil arnynt gyda Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Daeth cwmni Sealed Air atom gyda gweledigaeth glir i rymuso eu 24,000 o weithwyr i ddeall arbed bwyd yn fyd eang, yn rhanbarthol ac yn lleol.

Fel rhan o’u hymgyrch fe’n gwahoddwyd ni i helpu pobl i ddeall ffyrdd newydd o brynu, cynllunio, storio a pharatoi bwyd fel y byddai’r wybodaeth a’r cyfarpar ganddynt i newid eu harferion.

Roedden nhw hefyd yn awyddus i bobl allu rhannu eu profiadau gyda theulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymunedau lleol.

Cynhaliodd gweithwyr yn Northampton sesiwn Lunch & Learn i gael cipolwg o’r pethau bob dydd y gallant ei wneud i arbed mwy o fwyd ac arian. Cynhaliwyd cwis hwyl i gael pawb yn meddwl a siarad am arbed bwyd. Fe ddangoson nhw le i storio bwyd i’w gadw’n ffres am gyfnod hirach, sut i gynllunio prydau a rhannu ryseitiau prydau wedi’u gwneud o fwyd sydd dros ben.

Ar ddiwedd y gweithdy, fe wnaeth pobl fwynhau cinio a baratowyd yn arbennig a wnaed o gynhwysion dros ben neu oedd yn weddill. A hwythau wedi cael eu hysbrydoli gan y goeden adduned Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, addawodd y gweithwyr wneud o leiaf un peth yn wahanol i leihau gwastraff bwyd.

Dysgwch fwy am fentrau cynaliadwyedd Sealed Air yn

Dywedodd Lubna Edwards, Cyfarwyddwr Global Sustainability & Partnerships:

“Mae bwyd yn ein clymu i’r adegau gorau yn ein bywydau. Meddyliwch am bartïon pen-blwydd, priodasau, oedau amser cinio, cinio gyda theuluoedd a ffrindiau a bwyta allan. Ond y gwirionedd yw bod llawer o fwyd yn cael ei wastraffu oherwydd effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.”

Cymraeg