Mefus yn chwilio am rywun mor felys â fi

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Dewiswch fi! Dwi’n fach ond dwi’n felys.

Dwi’n hoff o’r pethau moethus, fel arnofio mewn siampên, ond dw i wedi colli ychydig o fy siâp erbyn hyn. Chwilio am siwgr i godi stêm mewn sosban – gyda diferyn o sudd lemwn.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell
Am gwrdd â: siwgr i godi stêm mewn sosban

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

JAM FFRWYTHAU CYFLYM
Mae’r rysáit hon yn wych ar gyfer defnyddio ffrwythau meddal sydd wedi mynd heibio i’w cyfnod gorau, ond heb gyrraedd y cam llwydo – y compost yw’r lle gorau iddynt wedyn!
DOMITILLE FFRENGIG MELYS
Rydym ni’n gwastraffu tua thri deg saith miliwn o dafelli o fara bob dydd yn y Deyrnas Unedig o’n cartrefi yn unig.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg