Moronen unigryw – peidiwch â rhoi fi i un ochr

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Tal, tenau a llachar.

Dwi’n gallu diflasu o bryd i’w gilydd ac edrych yn llwm a chrebachlyd, ond ar ôl bath sydyn mewn dŵr oer, fe fydda i fel newydd! Dwi’n chwilio am fresych, nionod a mayo i ymuno â fi i greu colslo campus!

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell
Am gwrdd â: bresych, nionod a mayo i ymuno â fi i greu colslo campus!

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

Byrgyrs moron sbeislyd
Mae’r byrgyrs blasus, rhad hyn yn ffordd dda o ddefnyddio briwsion bara ac maen nhw’n gweithio yr un mor dda gyda rhai llysiau wedi’u coginio neu salad, neu mewn bynsen fyrgyr gyda’r holl drimins.
Rysáit ffriterau moron, cwmin a choriander
Mae’r trîts blasus hyn yn wych fel cwrs cyntaf neu fyrbryd.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg