Myfyrwyr yn arbed: Prifysgol Aston yn lleihau ei gwastraff bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Aethom i Brifysgol Aston i gynnal gweithdy i helpu myfyrwyr leihau gwastraff bwyd ac effaith amgylcheddol y Brifysgol. Dechreuom y dydd trwy synnu’r tîm gydag ystadegau ar wastraff cartrefi. Ar ôl datgelu graddfa’r gwastraff, roedd y myfyrwyr yn teimlo ei fod yn rhywbeth yr oedd angen iddyn nhw ei rannu.

 

Fe wnaethom siarad am fywyd myfyrwyr a sylweddolom fod rhai newidiadau bach, ond effeithiol, y gallent eu gwneud:

Gwybodaeth am labeli: Amlygodd y sesiwn y gwahaniaethau rhwng ‘defnyddio erbyn’ ac ‘ar ei orau erbyn’, a chytunodd y grŵp i feddwl mwy am hyn wrth siopa a defnyddio bwyd.

Cynllunio: Cytunodd y grŵp bod cynllunio prydau yn allweddol i leihau gwastraff, yn enwedig o ran nosweithiau allan a theithiau i’r archfarchnad.

Storio: Synnwyd y myfyrwyr y gallan nhw wneud bwyd i bara llawer yn hwy petai’n cael ei storio yn ei ddeunydd pacio yn yr oergell.

Rhewi: Dysgodd y tîm y gallan nhw rewi amrywiaeth o fwyd, gan gynnwys wyau, bananas a llysiau dros ben ar gyfer cawl.

Yn dilyn y gweithdy, cynhaliodd y tîm stondin yn ystod wythnos Go Green i helpu myfyrwyr leihau eu gwastraff bwyd. Fe wnaethon nhw godi ymwybyddiaeth gyda phosteri a baneri, a defnyddio’r gweithgaredd ‘dyfalu maint y dogn’ i synnu’r myfyrwyr eraill, a chawsant eu rhyfeddu gweld y meintiau dognau argymelledig, a gwnaethant gyfaddef taflu bwyd dros ben i ffwrdd, fel reis.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant enfawr, gyda llawer o fyfyrwyr yn ymroi i fesur bwyd gyda chlorian, offer mesur sbageti neu gwpanau. Rhoddom lawer o ryseitiau ar gyfer bwyd dros ben a chafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli i ddechrau defnyddio bwyd y byddai wedi cael ei daflu i ffwrdd fel arall.

Cymraeg