Nid yw crempogau yn unig ar gyfer Dydd Mawrth Ynyd

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Mae crempog yn gyflym ac yn hawdd i’w gwneud, a gallwch eu bwyta nhw gydag unrhyw fath o fwyd dros ben yn eich cegin. Maen nhw’n amlbwrpas ac yn flasus, felly pam eu cadw nhw ar gyfer dydd Mawrth Ynyd yn unig?

 

Dyma rai syniadau sawrus i’ch ysbrydoli chi i gynnwys crempog yn rheolaidd ar eich bwydlen adref. Pesto, ham a llysiau dros ben Ychwanegwch ychydig o besto at eich cytew crempog. Bydd angen i chi wneud saws gwyn neu ddefnyddio saws caws parod. Ychwanegwch yr ham ac unrhyw lysiau dros ben wedi’u coginio sydd gennych, wedi’u torri’n fras. Gwasgarwch y gymysgedd dros 2/3 o’r grempog, rholiwch y grempog a’i osod ochr y sêm i lawr ar ddysgl wedi’i hiro. Ysgeintiwch gaws drosti a’i chynhesu yn y popty hyd nes ei bod hi’n chwilboeth. Gweinwch gyda salad gwyrdd crisb. Tro ffrïo cyw iâr Ar gyfer elfen ddwyreiniol, ychwanegwch goriander mân at eich cymysgedd crempog a defnyddiwch laeth cnau coco yn lle llaeth arferol. Llenwch eich crempog â chyw iâr a llysiau tro ffrïo dros ben. Os hoffech ddefnyddio unrhyw lysiau eraill sydd gennych yn yr oergell, ychwanegwch nhw. Crempog Sbaenaidd Ychwanegwch binsiad o tsili at eich cytew crempog. Cynheswch jar o saws pasta tomato mewn padell, torrwch ac ychwanegwch unrhyw lysiau dros ben sydd gennych chi yn yr oergell. Berwch y cyfan a’i goginio hyd nes ei fod wedi lleihau. Llenwch eich crempog tsili â’r saws tomato, a rhoi wy wedi’i ffrïo ar ei ben. Ysgeintiwch gaws wedi’i gratio drosti, a choriander mân. Crempog wyrdd Plygwch unrhyw sbigoglys dros ben wedi’i goginio i mewn i’ch cytew crempog. Bydd yn gwneud crempog frith hyfryd, a bydd yn blasu’n wych wedi’i llenwi â chymysgedd o lysiau dros ben, fel madarch, a chaws wedi’i gratio sydd angen ei ddefnyddio. Crempog briwgig Gwasgarwch unrhyw bolognese neu saws tsili dros ben, dros 2/3 o’r grempog. Rholiwch y grempog a’i osod ochr y sêm i lawr ar ddysgl dal gwres wedi’i hiro, rhowch gaws wedi’i gratio drosti a’i phobi hyd nes ei bod hi wedi brownio, ac yn boeth drwyddi.

Cymraeg