Nionyn siapus yn chwilio am darten

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Mae gen i sawl haen – tynnwch nhw fesul un – ond efallai gwnewch chi grio.

Gorchuddiwch fi mewn menyn a siwgr i’m mharatoi. Fy mhartner perffaith fyddai caws gafr – dewch i swatio mewn crwst gyda fi.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cysgodi rhag y gwres mewn fflat sych a thywyll (wel, mae'n fwy o gwpwrdd)
Am gwrdd â: caws gafr – dewch i swatio mewn crwst gyda fi

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?

TARTEN WINWNS COCH A CHAWS GAFR GYDA PHESTO
Mae’r rysáit hawdd a blasus hon gan y cogydd, Neil Forbes, o Café St Honore, yn berffaith i ddechrau, fel prif gwrs, neu hyd yn oed fel bwyd parti.
CREMPOGAU SIBOLS
Mae’r crempogau blasus hyn yn boblogaidd iawn mewn bwytai Tsieineaidd, a gallwch eu gweini yn lle bara gyda llawer o brydau, neu gyda saws dipio sbeislyd yn rhan o bryd o fwyd Tsieineaidd.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg