Os ydych chi'n ei dyfu, dylech ei ddefnyddio!

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae angen llawer o amser, ymdrech a chariad wrth reoli rhandir, felly os ydych chi wedi gwneud ymdrech arbennig i dyfu eich llysiau eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mwynhau eu bwyta nhw hefyd!

 

Mae The Conservation Volunteers yn gweithio gyda nifer o grwpiau cymunedol i ddiogelu lleoedd gwyrdd er budd y cyhoedd ledled y DU. Roedd un prosiect o’r fath yn cael ei redeg gyda Chanolfan Menywod Carew yn nwyrain Belfast, ble fyddai’r grŵp yn cyfarfod unwaith bob pythefnos i dyfu a chynnal ffrwythau a llysiau mewn gardd gymunedol.

Roedd y Rheolwr Prosiect, Helen Tomb, yn cydnabod, er bod y gwirfoddolwyr yn mwyhau tyfu’r cynnyrch, roeddent ychydig yn llai sicr ynghylch sut i’w defnyddio nhw. Gofynnodd i Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ddod i roi cyngor i’r grŵp ar sut y gallent wneud y mwyaf o’r cynnyrch hwn ac arbed arian yn eu cartrefi.

Fe wnaeth y sesiynau ysgogi trafodaeth fawr, gyda nifer o’r cyfranogwyr yn cytuno, er eu bod nhw’n gynllunwyr da, eu bod nhw’n cael trafferth gyda meintiau dognau. Roedd llawer o’r aelodau’n byw ar eu pennau eu hunain, felly fe roddom iddynt atebion ac awgrymiadau wedi’u teilwra iddyn nhw.

“Rwy’n hoffi mynd â chynnyrch ffres adref o’r ardd, ond yn aml, nid ydym yn ei ddefnyddio ar unwaith. Mae gen i lawer o awgrymiadau da ar sut i storio’r rhain yn well i’w helpu i bara llawer yn hwy, a’u cadw rhag cael eu taflu i’r bin”
Pamela, Garddwr Cymunedol

Daeth y sesiwn i ben gyda syniadau ynghylch beth i’w wneud â gwastraff bwyd anochel, fel compostio ac ailgylchu, a rhannwyd llawer o awgrymiadau.

Cymraeg