Penaethiaid Mount Merrion yn swp goginio

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Fe wnaethom ymweld â chymuned Mount Merrion ar gyfer gweithdy hwyl a rhyngweithiol a drefnwyd trwy Clear Pharmacy.

 

Dyluniwyd y gweithdy i gael pawb i siarad am wastraff bwyd ac annog trigolion i gynnig atebion gwastraff bwyd clyfar eu hunain.

Dechreuom trwy ystyried yr ystadegau rhyfeddol ynghylch gwastraff bwyd, gan gynnwys trafod rhai o’r rhesymau pam fod gwastraff bwyd. Er enghraifft, coginio gormod o fwyd, peidio â chynllunio cyn siopa yn yr archfarchnad, a thaflu bwyd dros ben i’r bin.

Roedd y grŵp yn gyffrous yn dysgu am rewi a storio, gan gynnwys awgrymiadau am swmp goginio, y dywedon nhw y byddent yn eu defnyddio adref.

Dywedodd Nicola Smith, “Roedd y sesiwn yn rhyngweithiol ac addysgiadol iawn; roedd pawb wedi gallu dysgu rhywbeth heddiw. Rhoddwyd y wybodaeth i ni i’n galluogi i newid un peth ynghylch sut rydym ni’n defnyddio, coginio a storio ein bwyd, i helpu lleihau gwastraff ac arbed arian”.

Cymraeg