Peter Rabbit yn brwydro gwastraff bwyd

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae hoff gwningen cartŵn y DU yn helpu teuluoedd i leihau faint o fwyd sy’n mynd i’r bin yn ein cartrefi.

Bydd ein hen ffefryn ‘Guto Gwningen’ yn ymddangos ar y sgrin fawr yn ei ffilm newydd, Peter Rabbit, yn sinemâu’r DU o 16 Mawrth eleni ymlaen. Mae’r ffilm wedi’i seilio ar straeon y cymeriad hoffus a grëwyd gan Beatrix Potter, yn cynnwys llu o eiconau ifanc – Margot Robbie, Daisy Ridley a’r gantores Sia.

Mae Peter Rabbit, wedi’i animeiddio o’r newydd a’i leisio gan yr actor a digrifwr James Corden, yn cymryd rhan mewn ymgyrch i leihau gwastraff bwyd yn yr UDA o’r enw ‘Better Ate Than Never’, gan fod 40% o’r bwyd yno yn cael ei wastraffu ar hyn o bryd.

Yn ôl Peter Rabbit, gall pawb roi’r parch haeddiannol i’n bwyd drwy ddilyn y camau syml canlynol:

  • Coginiwch ef
  • Storiwch ef
  • Rhannwch ef

Mae Corden yn ymddangos yn yr hysbyseb ‘Better Ate than Never’ islaw!

Mae’r ffilm yn adrodd stori glasurol y gwningen ddireidus wrth iddo geisio sleifio i gae llysiau’r ffermwr.

Cymraeg