Pobi - Y goreuon o'r gweddill

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Os yw triog, mêl neu sudd wedi ei grisialu, gall eu hail-gynhesu’n ysgafn drwy osod y pot mewn dŵr poeth eu meddalu ddigon i’w tynnu allan gyda llwy. Mae siwgr yn mynd yn galed os yw’n mynd yn llaith felly gall ei ailgynhesu yn y meicrodon mewn powlen wedi ei gorchuddio â phapur cegin i amsugno’r gwlybaniaeth ei helpu i sychu. Mae sbeisys a pherlysiau yn aml yn para am flynyddoedd yn y rac sbeisys ac yn iawn i’w defnyddio ond efallai y bydd angen defnyddio mwy am fod dwyster y blasau yn lleihau gydag amser.

Gall tybiau o fraster coginio gael eu gwthio i gefn yr oergell a’u hanghofio ond fe allwch chi eu rhewi fel nad ydynt yn dirywio. Mae hanfodion pobi eraill sy’n defnyddio menyn yn rhewi’n dda hefyd, fel eisin hufen menyn, felly os yw hwn yn rhywbeth yr ydych yn ei ddefnyddio’n aml i orchuddio cacen, gallwch wneud llwythi drwy guro braster i mewn i ddwywaith gymaint o siwgr eisin, ychwanegu blas fanila a’i rewi tan ei fod angen arnoch . Gallwch newid y blas sylfaenol drwy ychwanegu cynhwysion eraill yn ôl yr angen.

Bydd cynhwysion sych yn para amser hir ond eu bod yn cael eu cadw mewn pecynnau heb aer neu eu selio mewn bag gyda chlip. Cadwch lygad ar yr hanfodion pobi yna: wyau. Wedi iddynt basio’u dyddiad gallwch chi wahanu’r melynwy a’r gwyn a’u rhewi. Gall y melynwy gyfoethogi omelettes, eu defnyddio fel sglein neu eu defnyddio i wneud ceuled lemon, ac mae’r gwyn yn dda ar gyfer meringues.

Mae pecynnau o gynnyrch wedi ei bobi nad ydynt wedi eu hagor yn para’n hir (a gallwch eu bwyta wedi’r dyddiad) felly os nad ydych wedi eu hagor – peidiwch â’u rhoi yn y bin – cadwch nhw tan y tro nesaf. Mae cacennau cartref a chynnyrch sydd wedi ei bobi yn aml yn rhewi’n dda – er enghraifft cacennau (oni bai am rai â hufen ffres). Mae pastai a thartennau yn rhewi’n dda mewn sleisys sydd wedi eu gorchuddio’n dda ac yn dadrewi’n gyflym.

Cymraeg