Siarad fel melin bupur (coch neu felyn neu wyrdd)

Article Type
Love Food
Article Subcategory

Mae angen amrywiaeth yn ein bywydau, ac yn sicr, mae hynny’n wir amdana i.

Galwch fi’n unrhyw enw dan haul – pupur, capsicum, tsili. Reis dros ben, saws, ffa, caws, mae croeso i bawb lenwi’r pupur hwn.

Gwybodaeth bersonol

Lleoliad: Cadw’n oer yn yr oergell

Am gwrdd â: rhywbeth i’m lenwi ac yn gwneud i mi pupur wedi'i stwffio i’w gofio

Partneriaethau Posibl Eraill

Rwy'n teimlo'n eitha’ lwcus - pwy fydd fy mhartner perffaith heddi?


PAËLA SBAENAIDD RHWYDD
Mae paëla yn gyfle da i ddefnyddio unrhyw gig neu selsig wedi’i goginio sydd ar ôl yn eich oergell. Mae’r sbeis saffron yn rhoi blas hyfryd o’r iawn ryw a lliw melyn llachar i’r saig hon.

PITSA ‘HEY PRESTO’
Mae’r pitsa hwn yn flasus, yn gyflym i’w baratoi a’i goginio ac yn rhwydd i’w amrywio. Gallwch ei lwytho â phob math o gynhwysion.

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg