Tatws yn arwain y ffordd mewn technoleg tyfu arbed dŵr

Article Type
Why Save Food
Article Subcategory

Oeddech chi’n gwybod bod 75% o daten yn ddŵr? Mae un cwmni’n gwybod hynny, sef Walkers – un o gynhyrchwyr creision mwyaf poblogaidd y DU.

Maen nhw’n gwybod yn dda bos y broses o weithgynhyrchu creision yn ddŵr ac ynni ddwys: o lanhau, torri a sleisio, i bobi – pan gaiff llawer o’r dŵr o’r daten ei ryddhau i’r atmosffer trwy gorn simdde.

Dyna pam mae perchnogion Walkers, PepsiCo, wedi bod yn arloesi technoleg newydd i ddal ychydig o’r dŵr sy’n cael ei golli yn ystod y broses gweithgynhyrchu creision. Mae “iCrop” yn caniatáu ar gyfer defnyddio dŵr yn uniongyrchol ac yn benodol ar draws caeau tyfu tatws. Mae hefyd yn golygu y gall dŵr o’r daten gael ei ddal o stêm, a’i ailddefnyddio ar ôl proses trin dŵr syml.

Yn y pen draw, mae tyfwyr tatws yn gobeithio gallu defnyddio’r dŵr hwn yn y broses lanhau. A thrwy edrych ymhellach i’r dyfodol, mae potensial i ffatrïoedd gael eu tynnu oddi ar y grid dŵr cenedlaethol - a fydd yn hybu cyflenwadau dŵr i’r economi leol a lleihau ciliau ynni a dŵr y cwmni.

Mae defnydd byd go iawn eiseos ar gyfer y dŵr wedi’i arbed – gellid defnyddio’r dŵr starts ar ôl golchi’r tatws mewn treulwyr anaerobig. Mae’n symudiad i’r cyfeiriad cywir ar gyfer amaethfusnesau mawr, ac yn un rydym ni’n ei hyrwyddo yn Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff.

Cymraeg