Tesco yn helpu cwsmeriaid i Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae Tesco yn gefnogwr brwd o Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, ac mae wedi gweithio gyda ni ar nifer i fentrau i helpu cydweithwyr a chwsmeriaid i wneud y mwyaf o’r bwyd y maen nhw’n ei brynu.

Ychwanegodd Tesco awgrymiadau da a ardystiwyd gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar gynnyrch penodol yn eu dewis Perfectly Imperfect o gynnyrch ‘di-siâp’ ffres. Mae’r awgrymiadau defnyddiol yn rhoi syniadau ac ysbrydoliaeth newydd i gwsmeriaid i sicrhau caiff y bwyd ei fwynhau ac nid ei wastraffu. Mae’r dewis Perfectly Imperfect yn cynnig cyfle i gwsmeriaid brynu ffrwythau a llysiau a oedd y tu allan i fanylebau Tesco yn flaenorol, am bris da. Efallai eu bod nhw’n edrych ychydig yn ddi-siâp, ond maen nhw’n ddigon da i’w bwyta.

Dywedodd Mark Little, Pennaeth Polisi Cynaliadwyedd, Cyrchu a Gwastraff Tesco:

"Yn Tesco, rydym ni’n helpu cwsmeriaid i leihau gwastraff bwyd trwy ddeunydd pacio gwell, stopio hyrwyddiadau prynu un, cael un am ddim, ar ffrwythau a llysiau, a rhoi awgrymiadau Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff ar ein cynnyrch Perfectly Imperfect. Mae Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn ymgyrch sydd ei angen yn fawr, ac rydym yn ymroddedig i weithio gyda’n gilydd i helpu ein cwsmeriaid leihau gwastraff ac arbed arian.”

Cymraeg