Teuluoedd yng Nghymru yn mynd i'r afael â gwastraff

Article Type
It All Adds Up
Article Subcategory

Mae JIGSO yn elusen plant sy’n gweithio yng Nghymru. Roedden nhw eisiau lledaenu’r gair am wastraff bwyd yn eu cymuned.

 

Fe wnaeth ein Cynghorydd Partneriaeth Lleol yn ne-orllewin Cymru gyflwyno sesiwn hyfforddiant rhaeadrau i dîm staff JIGSO, a aeth ymlaen i gynnal nifer o ‘sesiynau lloeren’ ledled Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro.

Mae lleihau gwastraff bwyd bellach yn ganolog i’w sesiynau ac maen nhw’n defnyddio ein hoffer rhyngweithiol i gyflwyno’r cyngor. Cynhaliwyd nifer o grwpiau cymorth yn JIGSO hefyd, gan gynnwys eu grŵp cymorth bwydo ar y fron, ac ar ôl geni.

Gwahoddwyd Aelodau’r Cynulliad lleol i sesiwn lloeren yr haf yn Llandudoch, i glywed sut roedd teuluoedd wedi bod yn defnyddio’r awgrymiadau i arbed eu bwyd. Mae Linda Grace, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, nawr yn rhewi ei llaeth dros ben pan mae adref, ac mae staff swyddfa JIGSO yng nghanol y dref wedi bod yn gwneud yr un peth.

Cwrs cyllidebu newydd

Ers hynny, mae’r tîm wedi bod yn gweithio’n gale dyn dylunio cwrs coginio a chyllidebu ymarferol ar gyfer rhieni, gyda help Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff. Mae’r cyfleodd arbed amser wedi bod yn arbennig o bwysig i rieni a staff, fel ei gilydd.

Cymraeg