Trwy garu eich oergell, byddwch yn gwastraffu llai

Article Type
Why Save Food
Article Subcategory

Gwyliwch y fideo byr hwn gyda Sallie o dîm Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, sy’n dangos i chi sut i roi trefn ar eich oergell i wneud y mwyaf o’ch bwyd

Sylwch: Mae'r fideo hon ar gael mewn Saesneg yn unig.

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan WRAP yn dangos y gall sicrhau bod eich oergell ar y tymheredd cywir - rhwng 0°C a 5°C - helpu i gadw bwyd yn hwy. Mae ymchwil yn dangos bod hyd at 70% o oergelloedd yn rhy gynnes, sy’n golygu na fydd bwyd yn para mor hir ag y gallai. Bydd llaeth yn difetha llawer yn gynt os yw’r oergell ond ychydig raddau’n rhy gynnes. Oeddech chi’n gwybod bod 13.5 biliwn o ddognau ‘5 y dydd’ yn cael eu taflu bob blwyddyn yn y DU? Mae’r oergell yn lle delfrydol i storio’r rhan fwyaf o’ch ffrwythau a’ch llysiau (ac eithrio bananas a phîn-afal - cadwch y rhain yn oer ond peidiwch â’u rhoi yn yr oergell; tatws a winwns - cadwch nhw mewn lle oer, tywyll, fel garej, bag tatws/winwns, neu yn y pantri). Mewn gwirionedd, mae ffrwythau’n para hyd at bythefnos yn hwy yn yr oergell yn ei becyn gwreiddiol, nag mewn powlen ffrwythau. Mae deunydd pacio ffrwythau a llysiau wedi cael ei ddylunio i’w helpu i gadw ar ei orau’n hwy, felly peidiwch â’i dynnu o’r pecyn hyd nes eich bod chi’n barod i fwyta’r bwyd. Gwiriwch y pecyn i gael cyfarwyddiadau os nad ydych yn siŵr. Cadw bwydydd eraill yn ffres yn hwy Ar ôl eu hagor, mae bwyd fel caws a ham yn cadw’n well os cânt eu lapio’n dda, trwy ail-gau’r pecyn, eu lapio mewn cling ffilm neu ffoil, neu eu rhoi mewn cynhwysydd aerdyn. Gwnewch y mwyaf o’ch bwyd trwy oeri bwyd dros ben mor gyflym â phosibl ar ôl ei goginio, a’i storio yn yr oergell. Dylech ei fwyta o fewn deuddydd neu ei rewi ar gyfer rhywbryd arall. Mae’n well peidio â rhoi bara yn yr oergell gan ei fod yn mynd yn hen lawer yn gynt. Mae bara’n cadw’n well mewn lle oer, tywyll, fel bin bara neu gwpwrdd storio. Mae bara’n rhewi’n dda ar gyfer rhywbryd arall hefyd. Yn olaf, os nad ydych chi’n mynd i’w fwyta, cofiwch y gallwch rewi bwyd cyn y dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Gallwch ei ddadmer pan fyddwch ei eisiau, a’i ddefnyddio o fewn 24 awr. Cymerwch gipolwg ar ein cynhwysion o’r oergell a’r rhewgell sy’n berffaith i greu prydau blasus a maethlon mewn chwinciad.

Cymraeg