Trysori Tatws

Hoffi Bwyd Casau Gwastraff
Article Type
What To Do
Article Subcategory

Cheisiwch ein cynghorion syml i arbed ein tatws rhag cael eu gwastraffu. Gallwch eu berwi, eu stwnshio, eu pobi, eu ffrio, eu rhoi mewn salad, neu eu rhoi mewn cawl neu botes. Gyda’r holl ddewis, wnewch chi ddim diflasu arnyn nhw, felly gwnewch y gorau o’r tatws rydych chi’n eu prynu.

Cadwch eich tatws yn ffres yn hirach drwy eu cadw mewn lle oer, tywyll, awyrog, yn eu pecyn gwreiddiol neu mewn bag brethyn os ydy’n well gennych.

Dyma’r wyddoniaeth y tu ôl i’r cwbl… Craffwch ar daten – mae ganddi ‘lygaid’! Y smotiau bychain yma yw nodau’r goes. Os byddwch yn eu gadael yn rhy hir, bydd egin yn tyfu, ac os byddwch yn cadw’r tatws yn gynnes ac mewn golau dydd, bydd y broses yn cyflymu. Dyna pam y dylid eu cadw mewn lle oer, tywyll ac awyrog!

Dyma naw ffaith newydd i chi am datws

 1. Pob dydd yn y DU, rydym yn taflu tua 4.4 miliwn o datws cyfan i’r bin.
 2. Ond mae llawer o alw am datws! Prynir bron i 1.7 miliwn tunnell ohonyn nhw bob blwyddyn.
 3. Caiff tua 710,000 tunnell o datws da, yn cynnwys eu crwyn, eu taflu i’r bin yn ein cartrefi bob blwyddyn.
 4. Mae’r hyn a gaiff ei daflu i’r bin yn gweithio allan fel bron i hanner yr holl datws a brynwn.
 5. Mae ein hanner ni’n taflu tatws i’r bin gan na wnaethon ni eu defnyddio mewn pryd.
 6. Mae tatws yn fwyd cysur delfrydol – fel cenedl, rydym yn arbennig o hoff o’u prynu rhwng mis Medi a mis Ionawr pan mae’r tywydd yn dechrau oeri!
 7. Nid gwreiddlysiau syml yw tatws, cloron ydyn nhw mewn gwirionedd.
 8. Tatws yw’r bwyd a wastreffir fwyaf ond un yn y DU, gyda dim ond ychydig llai o wastraff na bara.
 9. Pob blwyddyn yn y DU, mae gwastraffu tatws yn costio tua £555 miliwn i ni fel cenedl!

Cynghorion tatws!

 • Os oes smotiau gwyrdd ar eich tatws, peidiwch â phoeni – torrwch y darnau hynny allan a bydd gweddill y daten yn hollol iawn i’w bwyta.
 • Os oes egin ar eich tatws, mae hynny’n iawn hefyd – torrwch nhw i ffwrdd.
 • Os yw’ch taten wedi crebachu, mae wedi colli’r rhan fwyaf o’i maeth, ond mae’n dal i fod yn ddiogel i’w bwyta.
 • Os oes gennych ormodedd o datws, gallwch eu berwi’n rhannol a’u rhewi – gallwch eu estyn rywdro eto a’u rhostio!

Wedi coginio gormod? Rhowch gynnig ar y cynghorion syml hyn ar gyfer defnyddio tatws sydd dros ben

 • Cymysgwch datws wedi’u berwi sydd dros ben gyda mayonnaise a nionod wedi’u torri’n fân i wneud salad tatws.
 • Cadwch datws stwnsh wedi’i goginio mewn twbyn plastig – gallwch eu llunio’n deisennau bach fore trannoeth a’u ffrio i wneud ‘mash browns’!
 • Gellir cymysgu tatws stwnsh neu datws wedi’u berwi mewn cawl i’w dewychu.
 • Os cawsoch chi ddogn fwy nag oeddech chi’n ei ddisgwyl gan y siop sglodion, rhowch nhw yn y rhewgell a’u haildwymo rywdro eto i fwynhau sglodion crimp (wir i chi, rhowch gynnig arni!)

Ryseitiau tatws

Dyna dda yw tatws. Rhowch gynnig ar un o’r rhyseitiau yma.

Babka Tatws
Pryd gwych i wneud y mwyaf o unrhyw datws sydd gennych chi yn eich cypyrddau. Yn draddodiadol, caiff Babka Tatws ei fwyta fel pryd ochr, ond gallech ei fwyta’n hawdd fel prif gwrs llysieuol.
Pitsa Gweddillion Cennin A Thatws
Os oes gennych chi weddillion tatws i’w defnyddio yn yr oergell neu’r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit syml hon gan Blas y Tir...

Ennill!

Gwnewch sylw ar ein dudalen Facebook gyda’ch ateb ac fe allech ENNILL 1 o 3 "Pecyn Rysáit Teulu" o Gousto (werth £47.75). Byddwch yn mwynhau ryseitiau blasus gyda cyfarwyddiadau hawdd i'w ddilyn, a'r cynhwysion wedi'u mesur (sy'n golygu dim gwastraff bwyd!) (Telerau ac Amodau yn berthnasol: Telerau ac Amodau).

C: Ym mha un o’r llefydd hyn fyddai eich tatws yn aros yn ffres yn hirach?
a) Yn y bowlen ffrwythau gyda’r bananas
b) Mewn cwpwrdd tywyll, oer, awyrog
c) Ar silff ffenestr, wrth ymyl nionyn

*Rydym yn annog pobl i fwyta bwyd sy’n ddiogel i’w fwyta. Mae’r arweiniad yn dweud bod bwyd yn iawn i’w fwyta ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, neu ‘arddangos tan’ (‘gwerthu erbyn’), ond na ddylid bwyta bwyd ar ôl y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, er y gallwch rewi’r bwyd hyd at y dyddiad hwn.

Cymraeg