Wedi cael digon ar wastraffu bwyd? Darllenwch hwn.

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Ledled y DU, mewn cartrefi di-rif, mae pobl wedi dechrau cael eu darbwyllo bod arbed bwyd yn un o’r pethau bach y gallwn ei wneud bob dydd i achub ein planed.

 

Meddyliwch am becyn o gaws. Rydym yn defnyddio nifer o adnoddau i gynhyrchu ac i brynu caws - magu gwartheg, prosesu llaeth, cludo’r caws, storio’r caws mewn oergelloedd, y tanwydd rydym ni’n ei ddefnyddio i yrru i’r siop i’w brynu. Mae'n llawer o egni, amser a gofal, heb sôn am arian.

Dychmygwch ein bod ni, yn y DU, yn taflu i ffwrdd beth sy’n gyfwerth i fwy na 3 miliwn tafell o gaws bob dydd. Mae’r ystadegyn hwnnw yn siŵr o’ch diflasu.

Ac un arall… nid yn unig y mae gwatraff bwyd yn costio arian i ni – bron £60 y mis – mae hefyd yn cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd. Mae cynhyrchu, dosbarthu, storio a choginio bwyd yn defnyddio ynni, tanwydd a dŵr, sy’n allyrru nwyon tŷ gwydr, ac sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.
Nawr am newyddion da: petaem ni oll yn stopio taflu bwyd i fwrdd, gallem arbed beth sy’n gyfwerth i 17 miliwn tunnell o garbon deuocsid y flwyddyn – mae hynny’r un peth â thynnu 1 o bob 4 car oddi ar y ffordd.

Newyddion hyd yn oed yn well yw ei bod hi’n hawdd i chi wneud eich rhan. Ac rydym ni yma i helpu.

Dyma rai o’r pethau gwych y gallwch eu gwneud bob dydd i gadw hyd yn oed mwy o fwyd allan o’r bin.

Darganfyddwch gyfrinachau cynllunio bwyd

Dywedwch helo wrth storio’n well

Trowch eich rhewgell yn gyfaill

Carwch eich bwyd dros ben – gyda’n ryseitiau blasus

Cymraeg