Y Siart Nadolig bwysicaf oll: 5 awgrym arbennig i fanteisio’n llawn ar fwyd yr ŵyl

Article Type
What To Do
Article Subcategory

 

Yn ogystal â gormod o dinsel, teledu a chaneuon cawslyd o’r wythdegau, mae’r Nadolig yn gyfnod lle mae sawl un ohonom ni’n gwastraffu mwy o fwyd na’r arfer.

Gyda hyn mewn golwg, mae’r ymgyrch atal gwastraff bwyd, Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, wedi dod â 5 awgrym arbennig at ei gilydd i’ch helpu i fanteisio’n llawn ar arlwy'r ŵyl yn eich cegin.

Yn cyrraedd safle rhif 5 mae…

Caws Stilton

Mae’r caws Nadoligaidd drewllyd hwn yn gallu rhannu barn, sy’n golygu bod llawer ohono ar ôl ar y llechen gaws yn aml. Y newyddion da o lawenydd mawr yw bod mwy i stilton na sy’n ymddangos ar yr wyneb! Gallwch ddefnyddio’r darnau sydd ar ôl i wneud canapés blasus ar gyfer eich parti Nos Galan fel Tost Stilton Gwyn a Bricyll . Neu, rhowch friwsion y caws ar ryseitiau sy’n gofyn am gaws cheddar ar eu pennau, fel ein Crymbl Llysiau Hufennog , neu dartenni sawrus cartref. Mae Stilton hefyd yn rhewi’n dda. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw ei dorri yn ddognau bach, eu lapio mewn cling ffilm neu ffoil tun a’u rhewi am hyd at 3 mis. Gadwch iddo ddadmer yn yr oergell am tua 24 awr cyn ei ddefnyddio, er mwyn atal y caws rhag bod yn rhy friwsionllyd.

Ac yn safle rhif 4…

Ysgewyll Brwsel

Mae’n gallu bod yn anodd ymwrthod â chynigion arbennig ym mis Rhagfyr, sy’n golygu bod gormod o’r peli bach dadleuol hyn yn gallu bod dros ben ar ôl i chi gladdu’r cinio Nadolig. Na phoener - gallwch gynhesu ysgewyll Brwsel wedi’u cadw i’w defnyddio trwy gydol y flwyddyn - dyna glyfar! Edrychwch ar ein rysáit super syml ar gyfer defnyddio gwres i gadw'n ysgewyll.

Esgyn fry yn rhif 3…

Cacen Nadolig

Ar ôl i berthnasau adael ac ar ôl tynnu’r addurniadau, mae’r gacen Nadolig yn dal i fynd! Edrychwch ar y dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ ar rai a brynwyd o’r siop, ond gall gacennau Nadolig cartref gadw am rai misoedd. Cadwch nhw mewn cynhwysydd wedi’i selio. Os nad ydych chi wedi gwneud eich cacen eich hun eto, mae gennych ddigon o amser! Cymerwch gip ar y Rysáit Cacen Nadolig Munud Olaf yma.

Gan fethu â chyrraedd y safle cyntaf o drwch blewyn carw, yn safle rhif 2…

Saws bara

Ni fyddai’r cinio Nadolig yn gyflawn heb saws bara. Y newyddion da yw bod hyn yn gyfle perffaith i ddefnyddio unrhyw fara heb ei ddefnyddio neu sydd wedi mynd yn hen, trwy ei droi yn friwsion bara. Dyma rysáit syml a blasus ar gyfer saws bara. Yn ogystal â bod yn rhan allweddol o’r cinio, rydyn ni o hyd yn gwneud gormod ohono. Na phoener, gallwch ei rewi! Ie, wir; os nad yw wedi cael ei rewi yn flaenorol, croeso i chi rewi saws bara, naill ai mewn bag neu gynhwysydd wedi ei selio, er mwyn ei ail-gynhesu rywbryd eto.

Ac yn cyrraedd y brig, yn safle rhif 1 mae…

Twrci

Mae canolbwynt y cinio Nadolig yn gallu para am oes, ond ar ôl brechdan twrci rhif 500, efallai y byddwch yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd… O basteiod i gawl a stroganoff, bydd rhywbeth o’r ystod eang o'n ryseitiau sy'n defnyddio bwyd dros ben yn siŵr o ddal eich sylw. A pheidiwch ag anghofio y gallwch rewi’r cig wedi ei goginio cyn i chi roi cynnig ar un o’r ryseitiau blasus hyn, hefyd. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw ei lapio yn ddognau bach a rhoi labeli arnynt, i sicrhau nad ydych chi’n anghofio beth sydd yno.

Am ragor o awgrymiadau defnyddiol am arbed bwyd ar gyfer cyfnod y Nadolig a thu hwnt, ewch i'n adran ryseitiau yma.

I 'roi glwc' y Nadolig hwn a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i rewi’ch gweddillion bwyd blasus i'w bwyta rywdro eto, edrychwch ar ein ymgyrch Nadolig!
Cymraeg