Ymuno a’n gilydd yn y brwydr gwastraff bwyd

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Ers 2007, mae miloedd ohonoch chi wedi ein helpu I rhannu neges Hoffi Bwyd Casau Gwastraff, I helpu i wneud bwyd gwastraff yn rhywbeth sy'n perthyn yn y gorffennol. Ers hynny rhydym wedi atal dros 8 miliwn tunnell o fwyd o’r bin, cyflawniad anhygoel rhydym yn falch iawn o; ond mewn gwirionedd, rydych wedi ysbrydoli ni i gyflawni mwy.


Rydym angen eich help. Yn 2015, teflir £13biliwn o fwyd bwytadwy yn ddiangen o’n cartrefi yn y DU. Mae hynny’n swm sylweddol o 7.3 miliwn tunnell o fwyd sydd, pe gallem osgoi, yr un mantais amgylcheddol a cymryd un o bob 4 car oddi ar ein ffyrdd.

Y newyddion da yw ei bod yn hawdd I chi neud eich rhan a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol I’ch planed a’ch poced. Trwy gwneud ychydig o newidiadau syml, fel cynnal eich oergell ar y tymheredd iawn a bwyta eich bwyd sy’n weddill a blasus, gyda’n gilydd gallwn lleihau gwastraff bwyd ymhellach.

Mae hynny’n iawn. 2017 yw ein blwyddyn o weithredu. Mae’n hen amser I ni ymuno a’n gilydd yn y brwydur gwastraff bwyd. I ddatgeli pa fath o ‘ffwdi’ ydych chi, a sut gallwch chi helpu ni I gadw mwy o fwyd o’n bin, rydym wedi datblygu cwis pump cwestiwn I helpu chi ddewis eich arf arbed bwyd o ddewis.

Rhowch gynnig arni! Mae’n bryd mynd nol ar y trywydd cywir er mwyn arbed gwastraff bwyd, a gallwn llwyddo gyda’ch help chi.

Cymraeg