Cookies policy

Beth yw cwcis?

Ffeiliau data bach sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur yw cwcis. Bydd y rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio’r rhain i wella eich profiad. I gael gwybod mwy am cwcis ewch i www.aboutcookies.org

Sut ydym ni’n defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis mewn pedair ffordd:

  1. I wella diogelwch y safle.
  2. I fesur defnydd o’r wefan yn ddienw.
  3. I wella eich profiad. Er enghraifft, trwy gofio’ch gosodiadau ar gyfer y wefan hon fel nad oes raid i chi eu hail-gofnodi bob tro.
  4. I ddarparu cynnwys neu wasanaethau gan gwmnïau eraill. E.e. I’ch galluogi i rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol, neu i ddangos fideos YouTube i chi.

Nid ydym yn defnyddio cwcis i olrhain beth fyddwch chi’n ei wneud yn bersonol, nac yn trosglwyddo gwybodaeth amdanoch i rai eraill.

Pan fyddwch chi’n ymweld â’n safle, efallai y bydd rhai darparwyr gwasanaeth trydydd parti yr ydym yn eu defnyddio, fel Google, YouTube neu ShareThis yn storio cwcis er mwyn darparu profiad personoledig i chi ar safleoedd eraill.

Mae llawer o’r gwasanaethau hyn yn darparu mwy o wybodaeth am yr hyn y mae eu cwcis yn ei wneud, a gallant roi’r opsiwn i ddewis peidio â derbyn eu cwcis.

Facebook

Google and YouTube

Google Analytics

Gallwch bob amser glirio’ch cwcis yn gyfan gwbl ar ôl ymweld â’n safle.