LFHW Oerwch Eich Oergell | Love Food Hate Waste Wales

Oerwch Eich Oergell

Article Type
What To Do
Article Subcategory

Gwiriwch dymheredd eich oergell

Dewiswch frand eich oergell o’r ddewislen isod ac Oerwch eich Oergell.

AEG

Rydych wedi dewis mai oergell AEG sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Amica

Rydych wedi dewis mai oergell Amica sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-6

Gosodwch hwn rhwng 3 a 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

1-7

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y deial hwn yn syml. Gosodwch y deial rhwng 3 a 4 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Beko

Rydych wedi dewis mai oergell Beko sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-5

Efallai bod y deial hwn yn fwy cyffredin ar fodelau hŷn. Gosodwch y deial ar 2–3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-6

Gosodwch hwn rhwng 3 a 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

Min - Max

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Efallai bod canolbwynt ar y deial gyda’r gair ‘Eco’ arno – os felly, pwyntiwch y deial at hwnnw. Syml!

Thermostat

Gwnewch yn siŵr bod eich thermostat rhwng 3 a 4 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Bosch

Rydych wedi dewis mai oergell Bosch sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Min - Max

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Efallai bod canolbwynt ar y deial gyda’r gair ‘Eco’ arno – os felly, pwyntiwch y deial at hwnnw. Syml!

Candy

Rydych wedi dewis mai oergell Candy sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-7

Gosodwch eich deial i 3–4 (rhywle tua’r canol) i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Min - Max

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Efallai bod canolbwynt ar y deial gyda’r gair ‘Eco’ arno – os felly, pwyntiwch y deial at hwnnw. Syml!

Electrolux

Rydych wedi dewis mai oergell Electrolux sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-4

Mae’n syml, anelwch am y canol! Dyna’n fras lle mae’r deial angen bod i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Fischer & Paykel

Rydych wedi dewis mai oergell Fischer and Paykel sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-7

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y deial hwn yn syml. Gosodwch y deial rhwng 3 a 4 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-10

Gosodwch eich deial ar 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

Fridgemaster

Rydych wedi dewis mai oergell Fridgemaster sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

1-7

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y deial hwn yn syml. Gosodwch y deial rhwng 3 a 4 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-8

Mae’n syml, anelwch am y canol! Dyna’n fras lle mae’r deial angen bod i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Thermostat

Gwnewch yn siŵr bod eich thermostat rhwng 3 a 4 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Grundig

Rydych wedi dewis mai oergell Grundig sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Thermostat

Gwnewch yn siŵr bod eich thermostat rhwng 3 a 4 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Haier

Rydych wedi dewis mai oergell Haier sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Min - Max

Anelwch am y canol i gadw eich oergell yn oerach na 5°C. Mae’n well cadw eich deial wedi’i anelu at ‘Eco’.

Hoover

Rydych wedi dewis mai oergell Hoover sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-7

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Syml!

Min - Max

Mae’n syml, i gadw eich oergell yn oerach na 5°C, anelwch am y canol, mae’n well cadw eich deial yn pwyntio tuag at ‘Medium’.

Hotpoint

Rydych wedi dewis mai oergell Hotpoint sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Indesit

Rydych wedi dewis mai oergell Indesit sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-6

Gosodwch hwn rhwng 3 a 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

Min - Max

Mae’n syml, i gadw eich oergell yn oerach na 5°C, anelwch am y canol, mae’n well cadw eich deial yn pwyntio tuag at ‘Medium’.

Pluen eira fach – pluen eira fawr

Symudwch y deial i’r canol i wneud yn siŵr bod eich oergell yn aros yn oerach na 5°C. Efallai y bydd hwn yn dweud ‘Eco'.

Kenwood

Rydych wedi dewis mai oergell Kenwood sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-6

Gosodwch hwn rhwng 3 a 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

LG

Rydych wedi dewis mai oergell LG sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Logik

Rydych wedi dewis mai oergell Logik sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-6

Gosodwch hwn rhwng 3 a 4 i wneud yn siŵr bod eich oergell yn oerach na 5°C.

Miele

Rydych wedi dewis mai oergell Miele sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-7

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y deial hwn yn syml. Gosodwch y deial rhwng 3 a 4 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

NEFF

Rydych wedi dewis mai oergell NEFF sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Min - Max

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Efallai bod canolbwynt ar y deial gyda’r gair ‘Eco’ arno – os felly, pwyntiwch y deial at hwnnw. Syml!

Panasonic

Rydych wedi dewis mai oergell Panasonic sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

1-3

Gosodwch ef ar 2, yn y canol, i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

1-7

Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y deial hwn yn syml. Gosodwch y deial rhwng 3 a 4 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

0-7

Gosodwch y deial ar 3 ac Oerwch eich Oergell yn is na 5°C.

1-9 dial

Gosodwch y deial ar 4–5 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Thermostat

Gwnewch yn siŵr bod eich thermostat rhwng 3 a 4 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Samsung

Rydych wedi dewis mai oergell Samsung sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Sharp

Rydych wedi dewis mai oergell Sharp sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Siemens

Rydych wedi dewis mai oergell Siemens sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Smeg

Rydych wedi dewis mai oergell Smeg sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-7

Gosodwch eich deial i 3–4 (rhywle tua’r canol) i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Vestel

Rydych wedi dewis mai oergell Vestel sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Whirlpool

Rydych wedi dewis mai oergell Whirlpool sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

Zanussi

Rydych wedi dewis mai oergell Zanussi sydd gennych. Edrychwch yn eich oergell i weld pa un o’r deialau tymheredd isod sydd ynddi, a dilynwch y cyfarwyddiadau a argymhellir.

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch deial tymheredd yma? Ewch i wefan i weld copi o’r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer eich oergell chi. Gallwch hefyd brynu thermomedr oergell, dydyn nhw ddim yn ddrud ac fe allai arbed ££ i chi trwy atal gwastraff bwyd.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial o gwmpas 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Ddim yn siwr

Ydych chi’n methu â dod o hyd i’ch oergell yma, neu’n ansicr pa fath yw hi? Isod mae lluniau o’r deialau a’r dangosyddion y mae’r prif frandiau yn eu defnyddio, ynghyd â’r gosodiadau a argymhellir ar eu cyfer.

Ydych chi’n dal i fod yn ansicr? Anfonwch lun i ni ar ein tudalen Facebook, neu Twitter neu Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #OerwchEichOergell ac fe wnawn ni eich helpu i osod eich oergell i’r tymheredd iawn.

Dangosydd Digidol

Dyma un hawdd yw hon! Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich llawlyfr i osod y tymheredd ar y dangosydd digidol yn is na 5°C.

0-7

Gosodwch eich deial i 3–4 (rhywle tua’r canol) i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

1-5

Mae hon yn ddigon syml. Gosodwch y deial ar 3 i gael eich oergell yn oerach na 5°C.

Min - Max

Gosodwch eich deial tua’r canol i gael eich oergell yn oerach na 5°C. Efallai bod canolbwynt ar y deial gyda’r gair ‘Eco’ arno – os felly, pwyntiwch y deial at hwnnw. Syml!

Thermostat

Gwnewch yn siŵr bod eich thermostat rhwng 3 a 4 i gadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Rydym yn genedl o ddau hanner – a dim ond ein hanner ni sy’n gwybod y dylai ein hoergelloedd fod yn oerach na 5°C.

Mewn gwirionedd, mae’r oergell gyfartalog yn y Deyrnas Unedig wedi’i gosod i dymheredd llawer rhy uchel, 7°C. Mae hyn yn newyddion drwg i laeth a bwydydd eraill sy’n byw yn yr oergell; gall y rhain fynd yn hen yn sydyn os cânt eu cadw ar y tymheredd anghywir.

A wyddoch chi fod swm cyfatebol i 3.1 miliwn gwydriad o laeth yn cael ei arllwys i lawr y sinc bob dydd yn y Deyrnas Unedig? Ac a wyddoch chi fod teulu â phlant yn gwastraffu £70 y mis wrth daflu bwyd i’r bin? Ar ben hynny, gallai’r teulu cyfartalog yn y Deyrnas Unedig wneud saith pryd ychwanegol o fwyd pe bai’n osgoi gwastraff bwyd diangen.

Unwch yn y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd! Y newyddion da yw ei bod yn hawdd atal y gwastraff hwn. Gosodwch eich oergell i’r tymheredd cywir fel bod eich llaeth a bwydydd eraill yn gallu cadw am dri diwrnod yn hirach. Defnyddiwch ein hadnodd syml i ddysgu sut.

Pam mae Oeri eich Oergell mor bwysig?


Mae 1/3 o’r bwyd a gynhyrchir yn y byd yn cael ei wastraffu. Mae hyn yn effeithio’n arw ar:

Bywyd Gwyllt. Byddai angen clirio tir o faint cyfatebol i arwynebedd Cymru i gynhyrchu’r bwyd a wastreffir yn y Deyrnas Unedig. Ar lefel byd-eang, mae hyn yn golygu difforestu a dinistrio ecosystemau cyfan wrth i gynefinoedd anifeiliaid gael eu dinistrio.

Pobl – y tlotaf yn ein mysg. Pe bai gwastraff bwyd yn wlad, hi fyddai’r drydedd wlad waethaf yn y byd am greu llygredd. Mae patrymau tywydd newidiol o ganlyniad i newid hinsawdd yn bygwth sicrwydd bwyd ac yn gorfodi pobl i ffoi o’u cartrefi.

Ein planed. Mae’r carbon sy’n gysylltiedig â’r bwyd a gaiff ei wastraffu yn ein cartrefi yn cyfateb i un ym mhob pedwar car ar ein ffyrdd yn y Deyrnas Unedig.

Gwastraff o gartrefi yw 70% o’r bwyd a gaiff ei wastraffu yn y Deyrnas Unedig. Mae lleihau faint o fwyd sy’n cyrraedd y bin hefyd yn golygu defnyddio llai o ddeunydd pacio.

Pe bai pawb yn gwneud ambell i newid bach (Oerwch eich Oergell!), rhyngom gallwn wneud gwahaniaeth MAWR.

Gwybodaeth ddefnyddiol – dyma bum syniad sydyn ar gyfer cadw eich oergell yn oerach na 5°C.

Caewch ddrws yr oergell!

Mae tymheredd oergell yn codi’n sylweddol bob tro caiff y drws ei agor a gall gymryd oriau i oeri eto. Cofiwch gau’r drws wrth estyn eich llaeth o’r oergell i wneud disgled.

Defnyddiwch thermomedr

Cadwch thermomedr oergell yn eich oergell i gadw golwg ar y tymheredd. Mae’r rhain ar gael o siopau fel Lakeland, Robert Dyas, Wilko ac eraill.

Peidiwch â rhoi bwyd poeth yn syth yn yr oergell

Oerwch fwyd wedi’i goginio ar dymheredd yr ystafell a’i roi yn yr oergell o fewn awr neu ddwy.

Cadwch eich bwyd yn y rhan iawn o’r oergell

Mae rhai rhannau o’r oergell yn llai oer na’i gilydd – y drws, er enghraifft. Gwyliwch ein fideo i gael cyngor ar y lle gorau i gadw gwahanol eitemau.

Cadwch eich cŵl

Defnyddiwch fag wedi’i insiwleiddio i gadw bwydydd o’r oergell yn oer ar eich ffordd adref o’r siop.

Cymraeg