LFHW Storio cyw iâr yn iawn | Love Food Hate Waste Wales

Storio cyw iâr yn iawn

Hoffi Bwyd Casau Gastraff
Article Type
What To Do
Article Subcategory

Mae’r cyngor hwn yn cyfrif ar gyfer twrci neu gig dofednod eraill, yn ogystal â chyw iâr.

 

Storio cyw iâr amrwd

Cadwch ef yn yr oergell – ar y silff waelod

Storiwch gyw iâr amrwd yn ei becyn gwreiddiol, ar silff waelod yr oergell. Sicrhewch fod y pecyn wedi’i selio’n iawn a chadwch ef ar wahân i fwydydd eraill a chigoedd wedi’u coginio.

Gwiriwch fod eich oergell wedi’i gosod i 0–5°C. Mae hyn yn cadw eich cyw iâr – a’r holl fwyd arall yn eich oergell – yn fwy ffres yn hirach.

Gallwch rewi cyw iâr!

Os nad ydych chi’n meddwl y gwnewch ei goginio mewn pryd, gallwch rewi cyw iâr heb ei goginio ar unrhyw adeg hyd at ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’. Rhowch y cyw iâr mewn cynhwysydd sy’n selio, neu ei lapio’n dda mewn bagiau rhewgell neu haenen lynu cyn ei rewi, i rwystro’r aer oer ei sychu. Ysgrifennwch y dyddiad ‘defnyddio erbyn’ ar y cynhwysydd neu’r bag, ac felly pan fyddwch chi’n dadrewi’r cyw iâr, byddwch yn gwybod pa mor gyflym rydych angen ei goginio a’i fwyta.

Pan fyddwch yn barod i ddefnyddio’r cyw iâr, tynnwch ef o’r rhewgell a’i ddadrewi yn y microdon ar y gwres ‘dadrewi’, neu gallwch ei roi yn yr oergell dros nos. Mae’n bwysig gwneud yn siŵr nad oes darnau wedi rhewi na rhannau rhy oer yn y canol.

Unwaith y bydd wedi dadrewi, coginiwch ef o fewn 24 awr a’i gynhesu nes bydd yn chwilboeth drwyddo.

Storio cyw iâr wedi’i goginio

Silff uchaf yr oergell yw’r lle i gyw iâr wedi’i goginio

Os gwnaethoch chi goginio gormod o gyw iâr, neu os hoffech gadw cyw iâr dros ben at rywdro eto, dyma beth i’w wneud.

Ar ôl ei goginio, gadewch i’r cyw iâr oeri, ac o fewn dwyawr, lapiwch ef yn dda a’i roi ar silff uchaf eich oergell. Cadwch gyw iâr wedi’i goginio ar wahân i gig amrwd, a’i ddefnyddio o fewn deuddydd.

Gallwch ei fwyta’n oer mewn brechdanau neu salad, neu ei aildwymo nes bydd yn chwilboeth – mewn cyri, caserol neu gawl, efallai. (Dim ond unwaith y dylech ei aildwymo).

Gallwch rewi cyw iâr wedi’i goginio hefyd

Rhowch gyw iâr wedi’i goginio mewn cynhwysydd sy’n selio, neu lapiwch y bwyd yn dda mewn bagiau rhewgell neu haenen lynu cyn ei rewi. Labelwch ef i chi gael cofio beth sydd ynddo a pha bryd y gwnaethoch ei rewi, wedyn ei roi yn y rhewgell. Pan fyddwch yn barod i’w ddefnyddio, tynnwch ef o’r rhewgell a’i ddadrewi yn y microdon ar y gwres ‘dadrewi’, neu rhowch ef yn yr oergell dros nos. Mae’n bwysig gwneud yn siŵr nad oes darnau wedi rhewi na rhannau rhy oer yn y canol. Wedyn, gallwch ei aildwymo nes bydd yn chwilboeth drwyddo.

Ar ôl ei ddadrewi, gallwch droi’r cyw iâr a goginiwyd cyn ei rewi yn bryd newydd o fwyd, a’i rewi drachefn i’w fwyta rywdro eto.

Rysetiau cyw iâr

Cyw iâr wedi’i ffrio, cyw iâr rhost, neu gyw iâr plaen, ar ben ei hun neu mewn saig flasus – gallwch wneud pob math o bethau gyda chyw iâr. Dyma rai syniadau i’ch ysbrydoli i goginio pob tamaid.

Cymraeg