LFHW POLISI CWCIS | Love Food Hate Waste Wales

POLISI CWCIS

Ffeiliau data bychain sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur yw cwcis. Mae’r rhan fwyaf o wefannau mawr yn eu defnyddio i wella eich profiad. Gallwch ddysgu mwy am gwcis trwy ymweld â’r wefan hon: www.aboutcookies.org.

Defnyddiwn gwcis mewn pedair ffordd:

I well eich profiad, er enghraifft:

  • i’ch galluogi i fewngofnodi ac aros wedi’ch mewngofnodi ar ein safle;
  • i gofio gwybodaeth fel nad oes rhaid i chi ei gyflwyno drachefn;
  • i ddangos cynnwys mewn modd sy’n addas i’ch dyfais; ac
  • i ddarparu cynnwys wedi’i deilwra i chi.

I fesur cyfathrebiadau’r wefan a marchnata

I wella diogelwch y safle. Er enghraifft, canfod ac atal twyll a sbam.

I ddarparu cynnwys neu wasanaethau gan gwmnïau eraill.

Cwcis trydydd parti

Defnyddiwn gwcis trydydd parti i deilwra cynnwys, i ddarparu nodweddion y cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi traffig i’r safle. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am y defnydd a wnewch o’n safle gyda’n partneriaid cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu a dadansoddeg.

Yn benodol, defnyddiwn:

  • Google Analytics i fesur cyfathrebiadau’r wefan a marchnata
  • YouTube i ddarparu fideos i chi ar ein gwefan
  • Twitter i roi cipolwg ar ein trydaron i chi ar ein gwefan
  • Cwcis o feddalwedd profi fel Google Optimise.

Mae’r gwasanaethau trydydd parti hyn yn rhoi mwy o wybodaeth fanwl am yr hyn mae eu cwcis yn ei wneud, ac yn rhoi’r opsiwn i chi optio allan o’u cwcis a rheoli eich dewisiadau.

 

Optio allan a dileu cwcis

Gallwch optio allan o ganiatáu i drydydd parti ddefnyddio cwcis ar gyfer hysbysebu trwy ymweld â thudalen optio allan y Network Advertising Initiative, neu gallwch ddilyn y canllawiau gan y gwasanaethau hyn ar y gwefannau uchod.

Gallwch hefyd ddefnyddio gosodiadau eich porwr i glirio eich cwcis yn gyfan gwbl ar ôl ymweld â’n safle.

Gwybodaeth bellach am fynd ati i ddileu cwcis