Cyfrifwr Dognau

Cymerwch y gwaith dyfalu o dogni ac arbed ychydig o bunnoedd ar yr un pryd.

Math o Fwyd

Math o Fwyd

Nifer o bobl rydych chi’n coginio/prynu bwyd ar eu cyfer

Nifer o bobl rydych chi’n coginio/prynu bwyd ar eu cyfer

Nifer o brydau bwyd

Nifer o brydau bwyd

Dechreuwch
gynllunio’ch
prydau yn
well

Bydd y Cynllunydd Dognau Dyddiol yn eich helpu gyda:

  1. Prynu dim mwy na’r hyn sydd ei angen arnoch

    pan fyddwch chi’n siopa am fwyd yn y siop neu ar-lein, gan ddewis y nifer o brydau y bwriadwch eu paratoi gyda bwydydd penodol – mae hyn yn arbed i chi ddyfalu wrth siopa, ac felly yn arbed arian i chi.

  2. Paratoi, coginio a gweini’r dognau cywir, bob tro

    bydd hyn yn lleihau gwastraff, ac ar yr un pryd yn cadw golwg ar eich iechyd chi a’ch teulu.

"Does dim digon o oriau mewn diwrnod"

Rydyn ni’n cytuno’n llwyr. Felly, rydym wedi cynnwys dulliau amgen o fesur dognau ar gyfer bron iawn yr holl fwydydd y cynllunydd. Dylai hyn arbed amser i chi wrth baratoi prydau bwyd – a’ch helpu i weini’r dognau cywir bob tro!

75g

1 dogn o reis am 1 oedolyn

2-3

llwy fwrdd o reis