Babka Tatws

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
8

Pryd gwych i wneud y mwyaf o unrhyw datws sydd gennych chi yn eich cypyrddau. Yn draddodiadol, caiff Babka Tatws ei fwyta fel pryd ochr, ond gallech ei fwyta’n hawdd fel prif gwrs llysieuol.

Llysieuol
Cynhwysion
10 taten ganolig
400g o fadarch
150g o gaws
5 llwy fwrdd o hufen sur
1 llwy fwrdd o flawd
30g o fenyn
3 winwnsyn
2 lwy fwrdd o olew llysiau
Halen a phupur i roi blas
cyfarwyddiadau
Torrwch y winwns a’u ffrio nhw yn yr olew llysiau. Rhwbiwch y madarch yn lân, torrwch nhw a’u rhoi yn y badell. Rhowch halen a phupur i roi blas.
Gratiwch y tatws ac ychwanegu halen a phupur i roi blas. Brwsiwch dun pobi mawr â menyn, a rhowch hanner y tatws wedi’u gratio ynddo.
Gratiwch y caws. Rhowch y madarch ar y tatws, gorchuddiwch nhw ag 1-2 lwy fwrdd o hufen sur, a hanner y caws wedi’i gratio.
Rhowch weddill y tatws ar ben y caws, gorchuddiwch nhw â gweddill yr hufen sur, a’r caws wedi’i gratio. Cynheswch y popty i 180°C.
Pobwch yn y popty hyd nes ei fod wedi coginio drwyddo â lliw euraidd.